oud-bestuurslid GroenLinks Den Haag

Ik ben op 2 november 1975 geboren in Khartoum (Soedan) en woon sinds 2005 in Den Haag. Ik ben vader van twee kinderen. In mijn dagelijkse leven ben ik financial officer bij een maatschappelijke organisatie (Maatwerk bij terugkeer).
Sinds mijn jonge jaren heeft de politiek mijn aandacht getrokken. Het begon in Soedan waar ik vandaan kom. Destijds was ik actief in de studentenafdeling van de communistische partij op de Ahlia Universiteit. Het was mij duidelijk dat sociale ongelijkheid de maatschappij geen goed doet.
In 2006 heb ik het besluit genomen om mijn politieke activiteiten in Nederland voort te zetten. Het gedachtegoed van GroenLinks sprak mij aan. De visie die GroenLinks voor dit land heeft, kwam overeen met mijn visie. Daarom ben ik sinds september 2012 penningmeester van GroenLinks Den Haag geworden. Ik hou me bezig met het investeren in groene economie, armoedebestrijding, vrouwenemancipatie, tolerantie bevorderen, integratie en acceptatie van minderheden en hoe om te gaan met de verharding die laatste jaren in de maatschappij plaats vond en ten slotte met de politieke ontwikkeling in het Midden Oosten. In 2014 ben ik gestopt als bestuurslid.

Wanneer stopt de EU met het indirect subsidiëren van martelingen en moorden in Soedan?

De Europese Unie financiert de grensbewaking van Soedan om mensenhandel in de regio tegen te gaan, met als doel de vluchtelingenstroom naar Europa te beperken

De Europese Unie financiert de grensbewaking van Soedan om mensenhandel in de regio tegen te gaan, met als doel de vluchtelingenstroom naar Europa te beperken. In het geval van Soedan krijgt de Janjaweed directe financiële steun van de EU omdat zij verantwoordelijk zijn voor het bewaken van de Soedanese grens in het westen en oosten van […]

Stop het bloedbad in Soedan

Graag wil ik dit verhaal met jullie delen omdat deze mensen in Soedan hulp nodig hebben. Nee, ze hebben geen geld of hulptroepen nodig.

Het is een onrustige nacht voor me, de nacht van 2 op 3 juni. Om half 12 ‘s avonds heb ik voor het laatst contact met mijn vrienden en kennissen die voor de legerbasis bivakkeren. Ik spreek twee vrienden. De een geeft aan dat er spanning heerst: “Er gaan geruchten dat het leger iets van […]

Europa moet escalatie in Soedan voorkomen

Wat zeker belangrijk is om te melden is dat de demonstraties in Soedan, die nu bijna 5 maanden duren, nog steeds gaande zijn

Sinds het leger de Soedanese president Bashir op 11 april afgezet heeft, verkeert het land in een machtsstrijd tussen enerzijds Saoedi-Arabië, Egypte en Verenigde Arabische Emiraten, die graag het leger aan de macht willen hebben, en anderzijds het Soedanese volk dat snakt naar democratie, vrede en rechtvaardigheid. De Arabische landen zien graag de vicevoorzitter van […]

De opstand in Soedan zit anders in elkaar dan de Volkskrant schrijft

De Europese landen die de afgelopen jaren veel geld in Soedan hebben geïnvesteerd, willen de rust zien terugkeren, met Bashir aan de macht

Als Soedanese-Nederlander heb ik het Volkskrant-artikel over Soedan met veel belangstelling gelezen. Aangezien ik de volksopstand en de demonstraties in mijn vaderland op de voet volg, ben ik zeer geïnteresseerd in de berichtgeving in de Europese media over deze volksopstand. In het door Carlijne Vos geschreven stuk citeert zij Midden-Oosten- en terrorisme- expert Peter Knoope met […]

Onrust in Soedan

Hoe kan Nederland er vertrouwen in hebben dat teruggekeerde Soedanese vluchtelingen een veilig leven kunnen hebben

Hij is een jongen van tweeëntwintig lentes. Hij ziet hoe zijn vader het moeilijk heeft om er voor te zorgen dat hij en zijn broers wat te eten krijgen. Niet echte een luxe maaltijd maar gewoon brood, vlees en misschien af en toe stukje fruit. Hij weet dat zijn vader dag en nacht werkt maar […]

Het verwende kindje van Den Haag

Het lijkt erop dat de VVD in deze coalitie alle spelregels kan en mag bepalen

Het land lijkt geregeerd te worden door een verwend kindje dat graag de spelregels bepaalt, zonder rekening te houden met de consequenties van zijn daad. Het is natuurlijk te begrijpen dat een politieke partij bepaalde maatregelen wil uitvoeren die op één lijn liggen met haar idealen. Maar tot op heden heb ik nog geen logische […]

Politiek om je voor te schamen

Het is voor mij zeer onbegrijpelijk dat een volksvertegenwoordiger, die een voorbeeldfunctie heeft, zo'n opmerking maakt

In de afgelopen jaren maakten we allemaal mee hoe het Nederlandse politieke debat in niveau daalt. Iedere keer denk ik dat de manier waarop onze politici het debat voeren niet lager kan, toch blijven sommige volksvertegenwoordigers mij verbazen in hoe ze nog lager kunnen zakken. Ik begrijp dat sommige volksvertegenwoordigers het heel normaal vinden om […]

Vaarwel idealen van de ChristenUnie

Het is erg zonde dat de CU toch met de rechtse partijen de koers wil uitzetten en zich distantieert van alles wat ze in al die jaren hebben nagestreefd

De Nederlandse politici blijven mij verbazen. Normaliter verwacht je van een politicus een heldere visie die hij of zij graag wil realiseren. Maar tegenwoordig lijkt politiek in Nederland een vak voor visieloze leiders. Maar wat mij irriteert is dat sommige partijen gemakkelijk van eigen idealen af gaan wijken. En alles, maar dan ook alles, willen […]

Door de bank genomen

Als de directie van mening is dat voor haar personeel meer dan 1,7% verhoging onmogelijk is, dan is ook de verhoging van 50% voor de topman onmogelijk

Soms is de redenering van sommigen niet te volgen. Net als de oproep van de ING Bank om begrip voor de afgekondigde salarisverhoging van hun directeur ter hoogte van 50%. Het is begrijpelijk als werknemers een beloning krijgen voor hun inzet en inspanning op het werk. Maar wat ik niet begrijp is dat iemand 2 […]

Zijlstra, etnisch profileren en de bestrijding van criminaliteit

Wat hij per abuis vergat te zeggen, is dat de VVD politici ook een risicogroep vormen

Het is niet vreemd dat de heer Halbe Zijlstra weinig moeite heeft met rassendiscriminatie en etnisch profileren. De heer Zijlstra laat juist zien hoe egocentrisme en het gebrek aan inlevingsvermogen in de ander het publieke debat verstoort. De VVD-fractievoorzitter is van mening dat het doodnormaal is om bepaalde bevolkingsgroepen als risicogroep te beschouwen ze door […]

Meer zien