oud-bestuurslid GroenLinks Den Haag

Ik ben op 2 november 1975 geboren in Khartoum (Soedan) en woon sinds 2005 in Den Haag. Ik ben vader van twee kinderen. In mijn dagelijkse leven ben ik financial officer bij een maatschappelijke organisatie (Maatwerk bij terugkeer).
Sinds mijn jonge jaren heeft de politiek mijn aandacht getrokken. Het begon in Soedan waar ik vandaan kom. Destijds was ik actief in de studentenafdeling van de communistische partij op de Ahlia Universiteit. Het was mij duidelijk dat sociale ongelijkheid de maatschappij geen goed doet.
In 2006 heb ik het besluit genomen om mijn politieke activiteiten in Nederland voort te zetten. Het gedachtegoed van GroenLinks sprak mij aan. De visie die GroenLinks voor dit land heeft, kwam overeen met mijn visie. Daarom ben ik sinds september 2012 penningmeester van GroenLinks Den Haag geworden. Ik hou me bezig met het investeren in groene economie, armoedebestrijding, vrouwenemancipatie, tolerantie bevorderen, integratie en acceptatie van minderheden en hoe om te gaan met de verharding die laatste jaren in de maatschappij plaats vond en ten slotte met de politieke ontwikkeling in het Midden Oosten. In 2014 ben ik gestopt als bestuurslid.

Het verwende kindje van Den Haag

Het lijkt erop dat de VVD in deze coalitie alle spelregels kan en mag bepalen

Het land lijkt geregeerd te worden door een verwend kindje dat graag de spelregels bepaalt, zonder rekening te houden met de consequenties van zijn daad. Het is natuurlijk te begrijpen dat een politieke partij bepaalde maatregelen wil uitvoeren die op één lijn liggen met haar idealen. Maar tot op heden heb ik nog geen logische […]

Politiek om je voor te schamen

Het is voor mij zeer onbegrijpelijk dat een volksvertegenwoordiger, die een voorbeeldfunctie heeft, zo'n opmerking maakt

In de afgelopen jaren maakten we allemaal mee hoe het Nederlandse politieke debat in niveau daalt. Iedere keer denk ik dat de manier waarop onze politici het debat voeren niet lager kan, toch blijven sommige volksvertegenwoordigers mij verbazen in hoe ze nog lager kunnen zakken. Ik begrijp dat sommige volksvertegenwoordigers het heel normaal vinden om […]

Vaarwel idealen van de ChristenUnie

Het is erg zonde dat de CU toch met de rechtse partijen de koers wil uitzetten en zich distantieert van alles wat ze in al die jaren hebben nagestreefd

De Nederlandse politici blijven mij verbazen. Normaliter verwacht je van een politicus een heldere visie die hij of zij graag wil realiseren. Maar tegenwoordig lijkt politiek in Nederland een vak voor visieloze leiders. Maar wat mij irriteert is dat sommige partijen gemakkelijk van eigen idealen af gaan wijken. En alles, maar dan ook alles, willen […]

Door de bank genomen

Als de directie van mening is dat voor haar personeel meer dan 1,7% verhoging onmogelijk is, dan is ook de verhoging van 50% voor de topman onmogelijk

Soms is de redenering van sommigen niet te volgen. Net als de oproep van de ING Bank om begrip voor de afgekondigde salarisverhoging van hun directeur ter hoogte van 50%. Het is begrijpelijk als werknemers een beloning krijgen voor hun inzet en inspanning op het werk. Maar wat ik niet begrijp is dat iemand 2 […]

Zijlstra, etnisch profileren en de bestrijding van criminaliteit

Wat hij per abuis vergat te zeggen, is dat de VVD politici ook een risicogroep vormen

Het is niet vreemd dat de heer Halbe Zijlstra weinig moeite heeft met rassendiscriminatie en etnisch profileren. De heer Zijlstra laat juist zien hoe egocentrisme en het gebrek aan inlevingsvermogen in de ander het publieke debat verstoort. De VVD-fractievoorzitter is van mening dat het doodnormaal is om bepaalde bevolkingsgroepen als risicogroep te beschouwen ze door […]

Stop de terreur tegen de moslimgemeenschap

Zou de man die de molotovcocktail gooide dit gedaan hebben als er hard opgetreden was tegen de dreigbrieven?

Gisteren heeft een man van 33 een molotovcocktail naar de moskee aan de Tweede Emmastraat in Enschede gegooid. Dit is geen incident. Dit is het begin van een ander tijdperk in dit land. Waar men de macht in eigen handen neemt, waar de politici de andere kant opkijken en geen reactie durven geven uit angst stemmers te […]

PvdA, toon lef en hef jezelf op

Het is tijd voor een alternatief voor de Nederlandse bevolking met nog een sprankje hoop op een sociale, linkse partij

Tijdens het 70-jarig jubileum van de PvdA staat de cruciale vraag centraal of de sociaaldemocraten in deze tijd überhaupt nog wel nodig zijn. In de jaren 70 vormden prominente PvdA-ers als Den Uyl de brug tussen de linker- en de rechtervleugel van de partij, als ook tussen de generaties in de partij. Onder Wim Kok […]

Wilders wil concentratiekampen

Er is geen andere benaming voor het opsluiten van onschuldige mannelijke vluchtelingen zonder aanleiding

Geert Wilders wil mannelijke asielzoekers ‘preventief’ opsluiten in asielzoekerscentra (azc’s). Daartoe riep de PVV-leider op in een videoboodschap, waarin hij termen als ‘seksuele jihad’ en ‘verkrachtingsepidemie’ gebruikt. Volgens Ahmed Abushaam moeten we het beestje bij de naam noemen en betekent de oproep van Wilders het opnieuw wegsluizen van mensen naar concentratiekampen. Ik krijg een nare smaak […]

Rutte, durf eens premier te zijn

Rutte moet het landsbelang eindelijk eens voorrang geven boven het partijbelang en zich uitspreken tegen radicalisering op rechts

Geachte minister-president,

Geachte heer van Aartsen,

Open brief van een bezorgde Haagse vader

Ik schrijf u deze brief op persoonlijke titel. Ik wil mijn zorg en dilemma met u delen. Ik maak me zorgen om mijn kinderen die nu 7 en 4 jaar zijn. Ze zijn beide geboren en getogen in Den Haag. Ze vinden het geweldig hier. De jongste wil graag politieman worden. Net als veel kinderen in die leeftijd.

Meer zien