Handelaar

Can Arslan (1991) heeft zich na zijn bachelor Business Administration, gespecialiseerd in de richting Financial Management (Master) aan de VU. Hij heeft een kortstondig werkverleden als jurist en na zijn recentelijk afstuderen is hij een eigen 'hedgefund' begonnen waarin hij voor eigen rekening handelt in aandelen, opties, en andere derivaten. Can is iemand die het sociaal/maatschappelijke debat niet schuwt en staat voor kernwaarden als gelijkheid en menselijkheid.

De gevaarlijke dynamiek van DENK en de PVV: vingerwijs-retoriek

De beweging DENK kan dan ook beter gekarakteriseerd worden als een zwarte PVV, met een ongeloofwaardig en schijnvroom anti-discriminatie bureau op politiek landelijk niveau

Na de komst van de beweging DENK werd het duidelijk dat de cirkel van een tweespalt-tendens rond was in Den Haag. De PVV kreeg een corresponderende tegenhanger. Dientengevolge zijn de onlosmakelijk verbonden consequenties terug te vinden in onze huidige maatschappij. Beide partijen voeren een onbesuisde guerrilla-politiek die er eigenlijk impliciet op zinspeelt de achterban te […]

Voer een theorie-examen in om te mogen stemmen

"Het feit dat eenieder persoon het stemrecht heeft vanaf de stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar, betekent impliciet dat we allemaal capabel genoeg zijn om te kunnen stemmen. Maar zijn we dat eigenlijk wel allemaal?"

Nadat de exitpoll ons een winnende VVD liet aanschouwen, bezigde Mark Rutte een voor het volk geruststellende retoriek: dat Nederland ‘ho’ heeft gezegd tegen het ‘verkeerde soort populisme’. Echter, als men feitelijk naar de verkiezingsuitslag kijkt, constateren we dat het verkeerde soort populisme wat Rutte intendeerde, namelijk de PVV, met 5 zetels is gegroeid tot maar […]