Sociaal-liberale atheïstische vrouwenhater uit het oosten van het land.