Beleidsmaker en adviseur in de Tweede Kamer voor fractie DENK en aspirant-Kamerlid

dr. Charifa Zemouri is gepromoveerd (Universiteit van Amsterdam, 2020) op infectietransmissie via aerosolen. Zij heeft een wetenschappelijke achtergrond in infectieziekte en volksgezondheid achtergrond. Dr. Zemouri is beleidsmaker en adviseur in de Tweede Kamer voor fractie DENK en aspirant-Kamerlid voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 voor Partij DENK.

Het wordt tijd voor evidence-based politiek

In een snel ontwikkelde wereld en samenleving waar technologie grenzen doet vervagen, is er behoefte aan politici en politieke partijen die de ontwikkelingen kunnen bijbenen

De wetenschap biedt oplossingen voor maatschappelijke en volksgezondheid-gerelateerde problemen. Uiteindelijk is het aan politici in de Tweede Kamer die de besluiten nemen omtrent beleid en uitvoering. Tijdens de coronapandemie is de rol van de politiek in besluitvorming en zorgbeleid sterker naar voren gekomen. Hierin was zichtbaar hoe niet alle adviezen vanuit de wetenschappelijke hoek uiteindelijk […]