Directeur Staatsbosbeheer

Chris Kalden (1948) is sinds mei 2007 directeur van Staatsbosbeheer, een organisatie die 230.000 natuur en landschap beheert en gastheer is voor miljoenen Nederlanders. Daarvoor was hij van 2002 secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Hij heeft binnen het ministerie verschillende functies vervuld, waaronder die directeur Organisatie en Informatie, directeur Dienst Landelijk Gebied en directeur-generaal. Zijn eerste functie was die van coördinator van de milieufederatie in Zeeland

Ecologische Hoofdstuctuur: Goed voor natuur én economie

Kiezen voor natuur in grote aansprekende gebieden en hier in investeren levert geld op

Het is niet zo gek dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) oproept tot een herbezinning op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (Trouw, 14 oktober en Volkskrant, 15 oktober). Twintig jaar na dato is er een nieuwe schat aan kennis en inzicht ontwikkeld die in de “EHS nieuwe stijl” verwerkt kan worden. Het is goed om dat te doen in een tijd waarin bezuinigd moet worden. We moeten alleen niet vergeten waar het om draait: het vergroten en verbinden van natuurgebieden en het tegengaan van verdroging, verzuring en vermesting. Om aangetaste en zieke natuur in leven te houden kunnen we het ons niet permitteren om een jarenlange time-out in te lassen.