Bestuurslid SP Wageningen


Waarom het verzet van de PVV niet het onze is

'De PVV benoemt problemen, maar biedt in plaats van een analyse en oplossing een stel totaal irrelevante zondebokken'

Ruim 80.000 mensen tekenden ‘verzet aan’ via de petitie van de PVV. Verzet tegen dit kabinet en de koers die het vaart. Tot verbazing en frustratie van de in de marge rommelende middenpartijen oogste deze petitie grote hoon van SP’ers, terwijl ze zo hun best doen om SP en PVV op één hoop te gooien. Maar waarom stuit de verzetspetitie tegen Rutte II socialisten zo tegen de borst?