Directeur Humanistisch Verbond

Christa Compas is directeur van het Humanistisch Verbond

Veilige abortus en vrouwenrechten verdienen bescherming in heel Europa

Goede en neutrale abortushulp is nodig, dat is immers een fundamenteel mensenrecht

Het is op 28 september International Safe Abortion Day. En dat is hard nodig. Elk jaar sterven er wereldwijd 70.000 vrouwen aan een onveilige abortus en hebben vijf miljoen vrouwen een ernstige medische behandeling nodig na een zwangerschapsafbreking. Een veilige abortus voor vrouwen is van groot belang. Natuurlijk is goede anticonceptie de beste manier om […]

We moeten bereid zijn tot meer politieke onveiligheid

We roepen politici op om risico's te nemen en het onvoorspelbare toe te laten

De onderhandelingen tussen VVD, GroenLinks, D66 en CDA beginnen. Jesse Klaver aan tafel bij Mark Rutte. Volgens het satirische online platform De Speld zou de fractieleider van GroenLinks nu al zijn wilde haardos hebben prijsgegeven aan zijn tegenspeler van de VVD. Maar vooralsnog worden de ideologische verschillen en de eigen kroonjuwelen nog even gekoesterd. “Iedereen […]

Neem oudere als individu serieus in de laatste levensfase

Het wordt tijd dat we goede ouderenzorg serieus nemen. Dat betekent aandacht, steun, betrokkenheid en een goede euthanasiewet. Want goed leven en een goed levenseinde horen bij elkaar

In de Week van de euthanasie worden ouderen zelf centraal gezet. En dat is maar goed ook. Want ouderen worden te vaak neergezet als categorie, in plaats van als individuen met een eigen verhaal. Dat geldt ook voor ouderen die hun leven als voltooid ervaren. Ze zijn geen slachtoffers van een slechte verzorgingsstaat, geen eigenzinnige […]

Het traditionele gezin als gevaarlijk antwoord

Het CDA profileert zich als dé familiepartij. Dat klinkt sympathiek, totdat je het in het licht van de internationale conservatief religieuze gezins- en familielobby beziet

Aandacht voor het gezinsleven en families kan in een tijd waarin mensen op zoek zijn naar verbinding, zorg en verantwoordelijkheid een interessante invalshoek zijn. De vraag is wel: waarom zou een politieke partij zich met relatievormen bezig houden? En tegen wie of wat moet het gezin eigenlijk beschermd worden? Een blik op het internationale speelveld […]