Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren


Goed voornemen: de klap op de vuurpijl

Het gevaarlijkste feest van het jaar nadert. Honderden mensen dreigen door vuurwerk aan ogen of ledematen gewond te raken

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid riep het kabinet vorig jaar al op om de onveiligheid rond Oud & Nieuw bij de bron aan te pakken door een verbod op consumentenvuurwerk in te stellen. In ieder geval voor het knalvuurwerk, vanwege de overlast, en voor vuurpijlen, vanwege het letsel. Een terechte aanbeveling. Het zijn niet de […]

Eerste Kamer op zoek naar zichzelf

'Het instellen van een staatscommissie is tijdverspilling in een parlementaire democratie in blessuretijd'

De Eerste Kamer heeft in de afgelopen 200 jaar niet alleen lof en waardering geoogst. Groen van Prinsterer noemde onze senaat “een mislukte copie naar Engelsch model” en Thorbecke noemde de Eerste Kamer in 1840 “zonder grond en zonder doel”. Anderen waren positiever. Donker Curtius, lid van dezelfde Staatscommissie tot herziening van de Grondwet als […]

Iedereen is gelijk, maar sommigen meer dan anderen

Blijven de uitgangspunten van de grondwet voldoende gewaarborgd, of zien we na 200 jaar Staten-Generaal het einde van zelfstandige beslissingsbevoegdheid?

“Iedere discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, is verboden.”

Wat heb je aan geld als de ijskap smelt

Zelfs de eigen aandeelhouders hebben kritiek op het boren naar fossiele brandstoffen door Shell. De oliemaatschappij gaat ondertussen stug door

Ook als de wereld verder opwarmt en de klimaatproblemen groter worden, zal olie- en gasreus Shell geen enkele moeite hebben om investeerders en aandeelhouders te vinden, zegt Ben van Beurden, algemeen directeur van Shell. “De opwarming van de aarde zal de waarde van Shell niet aantasten. Als investeerders afhaken, komen daar anderen voor terug. Het betekent waarschijnlijk iets minder kerken en universiteiten, maar meer hedgefondsen. Shell zal altijd investeerders vinden.”

Het belastingplan van Wiebes is een aanslag op de democratie

Het sluiten van deals in achterkamers, waarop het kabinet zich nu lijkt te willen richten, zou bij een goed functionerende Eerste Kamer allerminst vanzelfsprekend moeten zijn

Staatssecretaris Eric Wiebes is een fixer. Een acrobaat die het onmogelijke binnen bereik brengt. Als er iemand in staat is de bijna onoverbrugbare kloof tussen coalitie en oppositie te dichten zou hij het kunnen zijn. Maar met het belastingplan lijkt hij zijn hand te overspelen. Tenzij er sprake is van politieke schijnbewegingen. Het is zoals Esther Ouwehand in de Tweede Kamer zei: de coalitie is Sinterklaas en de oppositie de Zwarte Piet. In dat geval zouden de onderhandelingen alleen bedoeld kunnen zijn om tijd te rekken.

De Eerste Kamer-verkiezingen komen eraan

Gefeliciteerd 570 Statenleden: u kunt de Eerste Kamer renoveren 

De 570 statenleden die op 26 maart zijn beëdigd, zullen 26 mei “zonder last”, dus in alle vrijheid, bepalen hoe de 75 zetels in de Eerste Kamer verdeeld worden onder de verschillende partijen.