Politicoloog, docent aan de Rijksuniversiteit Groningen

Clara Egger is politicoloog, docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Niet eens geboren, kan het correctief referendum al in de kiem smoren

De voorgestelde wijziging maakt het Nederlandse correctief referendum een van de moeilijkste ter wereld

Op 22 september heeft de Tweede Kamer ingestemd met de invoering van een bindend correctief referendum in de Nederlandse Grondwet. In veel opzichten – en vooral gezien het bindende karakter van het referendum – is de goedkeuring van het Van Raak-voorstel goed nieuws voor de Nederlandse democratie. Toch kan een amendement dat een goedkeuringsquorum invoert, […]

Versterking van de democratie verdient beter dan mythes en overhaaste interpretaties

Uit wetenschappelijke studies is inmiddels duidelijk gebleken dat directe democratie leidt naar meer verantwoording afleggen door politici en dat zo de ‘checks and balances’ worden versterkt

Eind 2018 bracht de Staatscommissie Parlementair Stelsel een op solide wetenschappelijk bewijs gebaseerd rapport uit over verschillende democratische vernieuwingen die zij noodzakelijk acht. De commissie adviseert onder meer de invoering van het bindende correctieve referendum, een voorzichtige maar effectieve hervorming om de betrokkenheid van de burgers bij de beleidsvorming te vergroten. In NRC Handelsblad van […]