WasinmijnjongejarenuiterstlinkskijknumetenigevertederingopdieperiodeterugWijsheidkomtmetdejarenerisdusnoghoopvoorvelenMaarbenjebovendevijftigennogaltijdlinkshetspijtmedaniserietsmisgegaan