Juriste en bestuurslid van Waterschap Rivierenland

Dana van der Kraan is juriste en waterschapsbestuurder

Waarom muskusratten doden als het niet hoeft?

'Welhaast triomfantelijk wordt een rijtje aan cijfers opgesomd om de lezer ervan te overtuigen dat het doden van deze dieren noodzakelijk zou zijn'

Door Dana van der Kraan en Cynthia Pallandt De afgelopen periode zijn diverse krantenartikelen in den lande verschenen die ingingen op de landelijke ‘problematiek’ rondom muskusratten. Wellicht heeft u hier iets van meegekregen. Op 30 juli jongstleden verscheen in de Telegraaf een artikel ‘Allemaal opratten!’ waarin een bestrijder en een woordvoerder van een waterschap uitlegden […]