Fractievoorz. Groenen Europees Parlement

Daniel Cohn-Bendit verwierf faam als leider van de studentenrevolte van Mei '68 in Parijs. Hij werd verbannen uit Frankrijk en sloot zich in Duitsland aan bij de Groenen. Sinds 2002 is hij fractievoorzitter van de Groenen in het Europees parlement.

‘De enige oplossing voor Europa’

Daniel Cohn-Bendit over hoe het systeem van Europese landen goed is voor voetbaltoernooien maar niet voor de wereldpolitiek ... Oproep van een nieuwe Europese beweging

In een manifest dat in tal van landen wordt gepubliceerd roepen Daniel Cohn-Bendit en Felix Marquardt, mede-oprichters van Europeans Now op tot een heldere keuze voor Europa. Volgens hen is het de enige echte keuze en zal vasthouden aan de achterhaalde natiestaat er toe leiden dat alle Europese landen achterop raken en hun leidende positie in de wereld verliezen.