Jaargang1955betekenttoegangtotinfowasaanvankelijkbeperkttotdedraadomroepToenkwamzwartwittelevisieEndaarnasatellietverbindingenmetdirekteuitzendingenuitdeVSVandaagzijnweonmetelijkgepriviligeerdalshetgaatomdetoegangtotinformatieWezijnookeenstukrijkergewordenWatmijstoortisdatdemensenvanvandaagditnietwetenteapprecierenenblijkbaarnietlerenhoemetdieinformatieomtegaanBeschouwmijalseenrasechtepolicordooronbenullenmetweinigofgeendiepgangwordtditwoordendaarmeeiemandspolitiekecorrectheidalseenscheldwoordgebruiktRekenermeedatikerjuistdaaromtrotsopbenpolicortezijn

Meer zien