Directeur Both ENDS

Daniëlle Hirsch is directeur van Both ENDS. Door ze te verbinden met nationale en internationale beleidmakers, wetenschappers en met andere organisaties, ondersteunt Both ENDS duurzame initiatieven die lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden zelf ondernemen ter bestrijding van armoede en ter verbetering van hun leefomgeving.

We willen waar voor ons klimaatgeld

Zet het in om armoede en ongelijkheid, die worden verergerd door klimaatverandering, aan te pakken

Het laatste IPCC rapport stelt in klare taal dat we als mensheid een gigantisch probleem hebben en dat we op geen enkele manier echt aan de weg timmeren om dat op te lossen. Vreemd, zou je denken, want de internationale gemeenschap, waaronder Nederland, heeft toch besloten om een flinke hoeveelheid geld vrij te maken om klimaatverandering tegen te gaan?

‘Zombie-verdragen’ fnuikend voor internationale handel

Zuid-Afrika geeft het goede voorbeeld door een investeringsverdrag met Nederland op te zeggen

Afgelopen week heeft Zuid-Afrika een beslissing genomen om zijn Bilateraal Investeringsverdrag (BIT) met Nederland op te zeggen. Zuid-Afrika’s beslissing zou wel eens een trend kunnen zetten die grote gevolgen kan hebben voor ons eigen handelsbeleid. Verbazingwekkend genoeg hoor of lees je daar bijna niets over op Twitter, op de Facebook-pagina van minister Ploumen van Hulp en Handel of in de gespecialiseerde media.

Groene praatjes vullen geen gaatjes

In het echte leven is bijna niemand bereid de echte waarde van natuur neer te tellen  

Een aantal dagen geleden hoorde ik een treurig bericht uit Ecuador. Het heeft te maken met een vraag waar we in Nederland ook vaak mee worstelen: wat is de werkelijke prijs van natuur?

Alle principes over boord met minister Ploumen

Multinationals belemmeren de eigen ontwikkeling van ontwikkelingslanden, niet alleen op economisch, maar ook op sociaal en milieugebied

Het had zo mooi kunnen zijn; een minister van Handel en Hulp die verstand heeft van ontwikkeling in een kabinet dat in het eigen regeerakkoord erkent dat ‘goed bestuur’ en ‘milieu’ doorsnijdende thema’s zijn. We kregen extra hoop op duurzaam en rechtvaardig beleid toen de kersverse minister Ploumen tijdens de eerste maanden van haar mandaat benadrukte dat wat haar betreft verdeling centraal staat in ontwikkeling, en niet alleen maar groei. Ze onderstreepte bovendien het belang van maatschappelijke organisaties voor het bevorderen van eerlijke en inclusieve groei.

De portemonnee wint het altijd van het klimaat

De Wereldbank moet stoppen met investeren in fossiele brandstof

Kim roept in de Washington Post de deelnemers aan het World Economic Forum op om serieus en oprecht aandacht te besteden aan klimaatverandering, omdat we op koers zitten van een 4 graden stijging in 2100. Kim haalt zelfs zijn twee zonen erbij om zijn oproep kracht bij te zetten. ‘Wat voor wereld laten we voor hen achter als we dit laten gebeuren?’ Ik vind zijn oproep een prachtig voorbeeld van de hypocrisie waarmee vandaag de dag wordt gesproken over duurzaamheid, klimaat en behoud van natuur.

Hulp is nodig omdat handel faalt

Ons leiderschap is nodig om de wereld te veranderen

De afgelopen weken is de discussie rond nut en noodzaak van ontwikkelingssamenwerking volop losgebarsten. De focus ligt op het al dan niet vasthouden aan de internationale norm van 0,7% van ons BNP. Maar de discussie gaat voorbij aan waar het werkelijk om gaat in armoedebestrijding: het anders inzetten van de overige 99,3%.