Econoom

David Hollanders (1978) doceert finance aan de Universiteit van Tilburg

Rutte heeft het fout: de ongelijkheid neemt wél toe

En dat kost groei

Roemer en Klaver agendeerden in de laatste Algemene Beschouwingen de toenemende ongelijkheid. Premier Rutte stelde daarop dat de ongelijkheid niet toeneemt. Daarmee zou Nederland zich onttrekken aan de neoliberale ongelijkheidstsunami die de afgelopen 35 jaar over de globe raast, zoals geboekstaafd door Piketty. Zou het? Dat hangt af van de gehanteerde maatstaf.

De PvdA is allang toegetreden tot het geradicaliseerde midden

De PvdA heeft consequent, compromisloos en zonder uitzondering voor deze koers gekozen

Enige gedachten naar aanleiding van The Extreme Centre (2015: Verso) van Tariq Ali

CPB-rapport politieke aanval op werknemersrechten

Nederland moet en zal een lagelonenland worden met weinig belasting op kapitaal en minder ontslagbescherming

Het CPB bepleit in een recent rapport ‘Langdurige werkloosheid: Afwachten en hervormen’ lagere lonen voor oudere werknemers, lagere uitkeringen en ontslagrechtvermindering. Het (naar wordt beweerd) beoogde effect zou minder werkloosheid zijn, met name onder ouderen.

Onderwijs is geen sollicitatietraining

Staatssecretaris Dekker moet niet dialogiseren over onderwijs maar Multatuli lezen

Kortelings heeft staatssecretaris Dekker een nationale dialoog geïnitieerd over toekomst van het onderwijs. Dekker behoeft evenwel niet te dialogiseren, maar doet er beter aan Multatuli zijn Ideën (1862-1877) te lezen. De ideeën van Multatuli over onderwijs zijn namelijk even fraai geformuleerd als onverminderd actueel want tijdloos relevant. Hier een overzicht van Multatuli zijn wenken over onderwijs.

Bezuinigen op studiefinanciering is oneconomisch

Studenten, strijd voor studiefinanciering met deze economische argumenten

Het kabinet PvdA-VVD kort de studiefinanciering. Studenten ageren daar volkomen terecht tegen. Zij gebruiken daarbij terechte buiten-economische argumenten, maar zij kunnen ook economische argumenten gebruiken.

Hypocrisie van de financiële wereld

De sector die van iedereen flexibel werken eist kent zelf de meeste vaste contracten

De merites van flexibele arbeid zijn vanuit economisch perspectief inmiddels uitgebreid besproken. Tegenover groter gemak waarmee werkgevers op de conjunctuur in kunnen spelen staat grotere onzekerheid voor werknemers. Tegenover hogere prestatie-prikkels voor werknemers staat afbrokkeling van loyaliteit tussen werkgever en werknemer. En tegenover theoretische voordelen op de lange termijn staan reëel bestaande overgangsproblemen.

Linkse koers PvdA ongeloofwaardig en overbodig

De SP heeft de afgelopen 20 jaar gedaan wat de PvdA naliet

Wanneer een machtspartij zetels verliest, denkt het na over zijn principes. In de aanblik van desastreuze peilingen en na het wippen van de voorman worstelt de PvdA dan ook met de vraag of het een linkse dan wel middenkoers dient te varen. Een linkse koerswending is evenwel ongeloofwaardig en overbodig.

Tienpuntenplan voor een beter pensioen

Invoering van deze tien punten zal de gemoedelijkheid niet doen terugkeren, maar de sfeer wordt allicht minder grimmig

In de voorheen zo gemoedelijke pensioenwereld wordt de stemming allengs grimmiger. Jongeren zijn middels een internetpetitie in opstand gekomen tegen het Pensioenakkoord. Gepensioneerden richtten een politieke partij (50Plus) op en overwegen juridische stappen tegen het ABP. De vakbond is verdeeld over de vraag of werkgevers niet te goed en lage inkomens niet te slecht wegkomen met het Pensioenakkoord, terwijl werkgevers niet van plan zijn meer premie te betalen.

Europees akkoord is een farce

Nu zijn de verliezen van banken genationaliseerd, maar zijn de winsten geprivatiseerd

Vorige week werd er een Europees akkoord gesloten om de euro-crisis het hoofd te bieden. De details van het akkoord zijn nochtans vaag, maar de hoofdzaak is duidelijk. De verliezen van het massaal lenen aan insolvabele landen worden niet gedragen door de partijen die die onverantwoorde leningen verstrekt hebben en die daar aan verdiend hebben, zoals men in een kapitalistisch systeem ergens toch verwachten zou. Nee, het wordt gedragen door de belastingbetaler die snoeihard bezuinigen moet om het noodfonds EFSF -dat uitgebreid wordt naar 1000 miljard- te vullen. Dat is behalve weinig rechtvaardig, vooral economisch desastreus. Het is beter om schulden van insolvabele landen te herstructureren, banken het verlies te laten nemen en ze -zonodig- te nationaliseren. Het noodfonds moet niet vergroot maar gesloten worden. Het Nederlandse parlement doet er dan ook juist aan tegen het akkoord te stemmen.

Ontzien van banken bij schulden-crisis is een gotspe

De Europese belastingbetaler betaalt de rekening, terwijl de verantwoordelijke banken nog altijd bonussen en dividend uitkeren

Ruim een jaar na de miljardensteun voor Griekenland, heeft de vraag of banken daaraan meebetalen moeten, Europese regeringsleiders en de ECB bereikt. Nederland en Duitsland zijn enigszins voor, de ECB is tegen. Het antwoord klemt te meer nu de rente in Italië stijgt en er stemmen opgaan om het ‘tijdelijke’ Europese noodfonds tot 2000 miljard uit te breiden. Het ontzien van banken is evenwel onrechtvaardig, onnodig en daarom volstrekt ongewenst.

Meer zien