Directeur/hoofdredacteur van MUG Magazine, gratis maandblad voor minima. Daarvoor onder meer chef/eindredacteur Amsterdams Stadsblad, journalist, docent Nederlands en woordvoerder/onderzoeker van het Anti Discriminatie Overleg. Afgestuurd aan de UvA (Nederlandse taal- en letterkunde).