SP-Fractievoorzitter Europees Parlement

Dennis de Jong (1955) is sinds juli 2009 de fractievoorzitter van de SP in het Europees Parlement. Hij is lid van de commissies interne markt, burgerlijke vrijheden (Justitie en Binnenlandse Zaken) en begrotingscontrole, en vice-Voorzitter van de groep Verenigd Links. Daarnaast houdt hij zich bezig met algemene Europees-politieke onderwerpen en probeert hij de invloed van lobbyisten van grote bedrijven te beteugelen en transparantie in Brussel te vergroten.

Voordat hij Europarlementariër werd, werkte hij o.a. bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als adviseur mensenrechten en goed bestuur. In de jaren '90 werkte hij bij de Europese Commissie en daarna bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU, waar hij zich vooral met immigratie en asiel bezighield.

Sociale pijler EU: knollen voor citroenen?

Het lijkt erop dat de EU liever zelf regelt welke rechten wel en niet aan haar inwoners worden gegeven

Door: SP-Kamerlid Renske Leijten,  SP-fractievoorzitter Eerste Kamer Tiny Kox en SP-fractievoorzitter Europees Parlement Dennis de Jong Op 17 november kwamen de regeringsleiders van EU-lidstaten in Göteborg bijeen op een ´Sociale Top´. Belangrijkste wapenfeit: de proclamatie van de Europese ‘Pijler voor Sociale Rechten’. Daarmee zou de EU aantrekkelijker moeten worden voor de burgers, die nu teleurgesteld […]

Kies voor de chauffeurs: Gelijk loon voor gelijk werk in de hele Europese Unie

De Commissie voor het wegtransport rommelt met de rij- en rusttijden van chauffeurs, zij dreigen moderne slaven van de weg te worden

Door: Han Busker (voorzitter FNV), Dennis de Jong (SP, Europees Parlement) en Agnes Jongerius (PvdA, Europees Parlement)  Bij zijn aantreden sprak de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, van de noodzaak van een ‘triple A’ Europa. Juncker bedoelde ermee dat de Europese Unie er ook zou moeten zijn voor mensen die het minder hebben, het […]

Steun de financiële klokkenluiders, steun Antoine Deltour

Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat iedereen zijn mond tegenwoordig vol heeft van de belangrijke rol van klokkenluiders en onderzoeksjournalisten, en dat tegelijkertijd hun bescherming onder de druk van multinationals wordt ondermijnd

De ‘Panama Papers’ zijn een hit: binnen en buiten de politiek wordt er volop gediscussieerd over de wanpraktijken van multinationals die via de Panama-route proberen te voorkomen dat ze belasting moeten betalen. Terecht dat overal in de wereld de druk wordt opgevoerd om dit soort belastingontwijking eindelijk aan te pakken. Tegelijkertijd is dinsdag de eerste […]

Meer geld naar sociale woningbouw kan vluchtelingen helpen

Extreemrechts maakt dankbaar gebruik van de situatie om autochtone huurders op te zetten tegen de vluchtelingen die 'hun' huizen inpikken

Je leest er dagelijks over: de wachtlijsten voor sociale woningen in Nederland groeien met de dag. In de Randstad moet je soms al tien jaar of langer wachten, voordat je een geschikte sociale woning krijgt toegewezen. Inmiddels zijn er 14.000 ‘statushouders’ (vluchtelingen met verblijfsvergunning) op de wachtlijsten bijgekomen.

TTIP ondermijnt Europese Interne Markt

Ook het bedrijfsleven, en met name het MKB, zou zich nog eens achter de oren moeten krabben

Het heeft in de discussie over het handels- en investeringsverdrag met de VS (TTIP) nog weinig aandacht gehad, maar dit verdrag blijkt ook slecht samen te gaan met de bestaande Europese interne markt: die zou wel eens ten onder kunnen gaan aan oeverloze bureaucratie en rechtsonzekerheid. Bij de nieuwe onderhandelingsronde die op 20 april begint, moet dit dan ook op de agenda staan.

Investeren moet maar niet op de Juncker-manier

De SP wil al jaren af van het begrotingsfetisjisme. Drie procent-norm? Over my dead body! 

Vriend en vijand geven ons tegenwoordig gelijk: de huidige periode van stagnerende groei en grote werkloosheid is een direct gevolg van verkeerd beleid dat alleen oog had voor begrotingstekorten. Ook de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, erkent dat er iets moet gebeuren. Zijn plannen voor een ‘Europees investeringsfonds’ deugen echter van geen meter. Wel leiden ze tot nog meer macht voor diezelfde Commissie. Slim gedaan en het Europees Parlement staat alweer te juichen, maar dit is beslist niet wat de gemiddelde kiezer dit voorjaar wilde, toen die nee zei tegen de bemoeizucht van Brussel.

Drenkelingen moet je redden, ook als je Italië of Europese Unie heet

Als niemand zijn verantwoordelijkheid neemt, zullen er de komende maanden nog veel meer slachtoffers vallen

Op 1 november stopt de Italiaanse regering met het grootschalig inzetten van de eigen marine voor het redden van vluchtelingen die schipbreuk dreigen te lijden in de Italiaanse wateren. Acht Europese lidstaten, waaronder Nederland, nemen een deel van die taken over, maar moeten het doen met een derde van het geld. Bovendien wordt de operatie uitgevoerd in het kader van de dienst voor gemeenschappelijke grensbewaking, Frontex, en is deze dan ook niet direct gericht op het redden van drenkelingen. Amnesty International is enorm bezorgd over de nu ontstane situatie. De SP deelt die zorgen: Italië moet zijn internationale verplichtingen nakomen en actieve reddingsoperaties blijven uitvoeren. De lidstaten en de Europese Commissie moeten nu de druk op Italië opvoeren en niet wachten op de volgende schipbreuk met honderden slachtoffers. Tegelijkertijd moet er samen met Italië wel naar een structurele oplossing worden gezocht voor de enorme aantallen migranten en vluchtelingen die via Italië de EU binnen willen komen. Zo zou eindelijk eens werk gemaakt moeten worden van Europese asielcentra.

Timmermans moet cultuurshock veroorzaken

Oproep aan de beoogd EC-vicevoorzitter: voer solidariteitscheck op Europese voorstellen in

Als Frans Timmermans de hoorzittingen in het Europees Parlement goed doorloopt en op 1 november kan aantreden als de belangrijkste vicevoorzitter van de Europese Commissie, gaat hij zich o.a. bezighouden met ‘betere regelgeving’. Meestal wordt daarmee bedoeld dat het bedrijfsleven niet teveel last moet hebben van Europese regelzucht. Dit is echter een te beperkte opvatting: betere regelgeving moet ook slaan op de effecten van regels voor de samenleving als geheel. Daarom pleit ik voor een solidariteitscheck op alle nieuwe voorstellen van de Europese Commissie.

EP-voorzitter Schulz krijgt dictatoriale neigingen

Al bijna twintig jaar onder de Europese kaasstolp. Dat doet wat met je

Het wordt steeds erger met de Duitse voorzitter van het Europees Parlement, de sociaaldemocraat Schulz: hij is een voorzitter van en voor de eurofiele meerderheid en negeert de minderheden in het EP. De sociaaldemocraten, inclusief onze eigen PvdA, vinden hem dé man om Barroso op te volgen. Dat is best, maar laten ze dan ook toegeven dat ze door deze semi-dictator naar voren te schuiven, maling hebben aan de democratie.

Verdachten hebben ook rechten

Het Europees Parlement moet bij de strijd tegen misdaad oog houden voor rechten verdachten

Ruim anderhalf jaar geleden werd ik benoemd als vice-voorzitter van de speciale commissie tegen georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen van het Europees Parlement. Na anderhalf jaar van hoorzittingen, bespreking van werkdocumenten en honderden amendementen, nam deze week de commissie haar eindrapport aan. Tijd voor een terugblik en evaluatie.

Meer zien