(Amsterdam 1947) 15 jaar leidinggevende functies orthopedagogische jeugdzorg en jongeren welzijnswerk, daarna ruim 20jaar docent Sociale-informatiekunde en media in het Hoger onderwijs.
Daarnaast tevens vanaf 1980 freelance ontwikkelaar en projectleider audio en visuele media.