Voorzitter Dwars, GroenLinkse jongeren

Diederik ten Cate (1989) is sinds augustus 2009 voorzitter van DWARS, de GroenLinkse Jongerenorganisatie. Voor zijn tijd als voorzitter was hij twee jaar landelijk bestuurslid van DWARS en bestuurslid van de GroenLinks afdeling De Bilt. Naast zijn werkzaamheden bij DWARS studeert Ten Cate politicologie in Nijmegen.

Generatie Y is niet te stoppen

Internet biedt enorme kansen voor een nieuwe generatie wereldburgers. Die kansen moeten we met beide handen aanpakken, niet beperken.

Tijden veranderen. Wij, leden van een frisse generatie, worden wel eens generatie Y genoemd: een generatie die meer en meer afhankelijk is van digitale communicatie. Uit cijfers blijkt dat 76% instant messaging en instant updates gebruiken om op hoofdlijnen met anderen te communiceren. De huidige generatie Y is de laatste generatie die ouders heeft uit de oude generatie; de zogenaamde generatie X. Dit betekent in feite dat generatie X binnen een of twee generaties helemaal is overgegaan in generatie Y.

Stelsel van studiefinanciering is niet heilig

Vorige week werden zalen van de universiteiten van Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht bezet door boze studenten.

De studenten protesteerden tegen dreigende bezuinigingen op onderwijs en tegen aanpassing van het huidige systeem van studiefinanciering. Ook ik ben betrokken geweest bij deze protesten en de doelen van de protesterende studenten zullen velen aanspreken: toegankelijk onderwijs van hoge kwaliteit.