1848 liberaal ... vrijheid vooronderstelt een effectieve staat. ... de voornaamste taak van burgers is het vorm geven aan die effectieve staat.

Het is niet de taak van de staat om burgers deugdzaam te maken .
Burgers creëren - uit wel begrepen eigenbelang - een staat die deugt.

Fan van de rechtsstaat: iedereen is gelijk voor de wet, alles wat niet bij wet verboden is mag ... de opdracht is niet het goede; gerechtigheid; optimale allocatie van kapitaal of het beschermen van een volksidentiteit ... de staatstaak is veel kleiner ... ze zorgt alleen maar voor fair play ... de staat is een scheidsrechter

NB ... conflicten worden niet opgelost ... ze worden in goede banen geleid ... democratie is het voortzetten van de burgeroorlog met andere middelen ... zonder tolerantie, machtenscheding en individuele grondrechten zal one-man-one-vote leiden tot burgeroolog.

De staat borgt verder welzijn en welvaart bevorderende publieke goederen (de res publica)... de staat moet groot genoeg zijn om dat te doen, maar moet verder niet in de weg lopen.

Meer zien