IT-consultant, lid Piratenpartij

Dirk Poot (42) studeerde bedrijfskunde (Breukelen) en geneeskunde (Sint Eustatius, N.A.) en is werkzaam als zelfstandig programmeur. Poot meent dat het beschermen van kennis en creativiteit met het huidige systeem van octrooi- en auteursrechten onaanvaardbare consequenties heeft voor nagenoeg de gehele wereldbevolking. Wanneer de toegang tot levensreddende medicijnen, fundamenteel onderzoek, participatie in de digitale cultuur en de privacy moeten worden opgeofferd om een verouderd systeem van octrooi- en auteursrechten overeind te houden, is het gekozen middel vele malen erger dan de kwaal.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 was Poot kandidaat-Kamerlid voor de Piratenpartij. Als kandidaat voor de Piratenpartij wilde hij bijdragen aan een alternatief dat de vruchten van de individuele intelligentie effectief beschermt, én dat daarnaast het overstijgende belang van de menselijke extelligentie minstens evenveel aandacht en bescherming geeft.

Nederlandse providers blijven onze burgerrechten schenden

Voorlopig durft maar één hostingbedrijf de datahonger van de overheid te weerstaan

Het baanbrekende vonnis van het Europese Hof van Justitie waarin de Dataretentie Richtlijn ongeldig werd verklaard, lijkt in Nederland volledig ondergesneeuwd door de discussie over de kopieerheffing-uitspraak.

Bescherm de burger tegen datahonger van ING

Voorstel van ING om bankgegevens van klanten commercieel te benutten is ondoordacht en gevaarlijk

De bank negeert haar vertrouwenspositie en misbruikt haar machtspositie. Een bank hoort zorg te dragen voor een veilige, correcte en vertrouwelijke afhandeling van het betalingsverkeer. Klanten en bedrijven moeten in bescherming genomen worden tegen de datahonger van de ING en haar marketingafdeling.

Stop de ‘war on privacy’

Als iedereen morgen zijn Gmail-account opzegt, waar gaan al die gebruikers heen?

Der Spiegel onthulde dit weekeinde dat in Duitsland iedere maand een half miljard telefoongesprekken, mailberichten en tekstberichten worden onderschept door de VS. Het wrange is dat de NSA niet alleen een hoop verkeer zelf weet op te vangen maar dat onder andere Nederland en Duitsland ‘verplicht’ alle ruwe telecomgegevens aan de VS zouden afstaan. Een verplichting die voort zou vloeien uit verdragen uit de tijd van de koude oorlog.

Spijt van ACTA – De ondraaglijke lichtheid van een handtekening

Het kabinet zou er verstandig aan doen om zowel het ondertekenen als het ratificeren van dit verdrag voor 'onbepaalde tijd' uit te stellen

Minder dan twee weken na de ondertekening van het ACTA-verdrag in Japan, hebben drie van de ondertekenaars inmiddels spijt. Alle drie geven toe ACTA van te voren goed gelezen, noch begrepen te hebben. Wat kan ons kabinet leren van het voortschrijdend inzicht van Polen, Tsjechië en de ambassadeur van Slovenië?

Waar is corruptiejager Teeven gebleven?

Waarom moedigt Teeven Nederlanders aan om zelf maar achter inbrekers aan te gaan, maar kunnen de Nederlandse politie en het O.M. wél zomaar worden ingezet om met strenge hand de Amerikaanse copyrightwetten waar ook ter wereld te handhaven?

Toen Fred Teeven afgelopen juni de rode loper uitrolde voor MPAA-voorman en oud-senator Chris Dodd vroeg ik me al af hoe het nu kon dat deze lobbyist voor Disney, Universal en de rest van de entertainment industrie zo warm onthaald wordt, terwijl de consumentenbond en stichting BoF geen voet tussen de deur van de staatssecretaris krijgen. Wat moet een liberaal als Teeven nu met een monopolist als Dodd?

Brief Donner: Slechts voorlopige stop opslag van vingerafdrukken?

De eerste lakmoesproef wordt hoe de minister omgaat met de gegevens die tot vandaag al zijn vastgelegd

Veel sites juichten vanmorgen dat de centrale opslag van vingerafdrukken van de baan is. Toch lijkt enige scepsis over wat de minister nu echt van plan is op zijn plaats. Enkele kanttekeningen bij de vingerafdrukkenbrief die minister Donner vandaag verstuurde.

Teeven gaat voor volledige controle internetverkeer

Kiest Teeven voor het lobbygeld van de auteursrechten industrie, of zien we hier een staatsecretaris van Veiligheid en Justitie de macht grijpen over de informatievoorziening in Nederland?

Onder het mom van het aanpakken van downloads, kiest Fred Teeven definitief voor een gecensureerd Nederlands internet. Hoewel de officiële toelichting pas vanmiddag verwacht wordt, is wel duidelijk dat de VVD inzet op het filteren van het internetverkeer.

Spreekt Uri Rosenthal misschien geen Engels?

Rosenthal diskwalificeert zichzelf volledig voor zijn beoogde rol als hoeder van de vrijheid op het internet

Na een ronkende tekst over internetvrijheid voor de IDEA in Brussel en de nota ‘Verantwoordelijk voor vrijheid’, vond Uri Rosenthal het wel weer welletjes voor wat betreft het beschermen en faciliteren van cyberdissidenten. Jammer genoeg blijken de mooie woorden slechts holle frasen wanneer Rosenthal concreet moet worden.

Visa en MasterCard steunen KKK. Wikileaks geweerd

Visa en MasterCard hebben er geen enkel bezwaar tegen om racistsische en haatzaaiende organisaties als de Ku Klux Klan te steunen, maar met Wikileaks werden de contracten vandaag en gisteren opgezet

Toen vanmiddag bekend werd dat ook VISA probeert Wikileaks het zwijgen op te leggen en geen betalingen voor Wikileaks meer verwerkt, was ik erg benieuwd naar de vraag of ze ook zo principeel zijn bij andere organisaties.

Wie is er na Bert Brussen aan de beurt?

Het Ministerie van Justitie lijkt de luwte van de zomervakantie te gebruiken om de grenzen van de wet te zoeken

Door zich op het standpunt te stellen dat louter het schrijven over een bedreigend Twitter-bericht gelijk staat aan bedreiging én aan haatzaaien maakt het Openbaar Ministerie het journalistieke vak praktisch onmogelijk. Wanneer het rapporteren van een misdaad op dezelfde wijze vervolgbaar wordt als de misdaad zelf, zouden de Nederlandse kranten aanzienlijk dunner kunnen worden. Op Nina Brink-achtige wijze aarzelt ook het OM niet om haar vrijwel onbeperkte middelen in te zetten om één journalist persoonlijk te intimideren.

Meer zien