1974groeideopinNoordwijkenwerktetienjaaralsfotomodelinbinnenenbuitenlandOphaarzesentwintigstestudeerdezeafinCultureleStudiesmetalshoofdvakNederlandseTaalenLetterkundeaandeUniversiteitvanAmsterdamEenjaarlaterverscheenhaareersteboekVan2005tot2009recenseerdezeelkewoensdagboekeninhettvprogrammaGoedemorgenNederlandenzepresenteerdein2009hetwekelijkseboekenprogrammaUitgelezenopdetelevisiezenderHetGesprek

Meer zien