Bestuurslid Algemene Onderwijsbond

Douwe van der Zweep is lid van het dagelijks bestuur van de Algemene Onderwijsbond. Hij studeerde geschiedenis in Groningen en Nederlands recht in Utrecht. In het jaar 2002-2003 zat hij in het bestuur van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Kabinet bevindt zich op glad ijs met voorwaarden voor extra salarisruimte leraren

Bij onderwijsbezuinigingen is de leerkracht het kind van de rekening

Het regeerakkoord belooft 270 miljoen euro voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden van leraren in het primair onderwijs. Dat geld komt echter alleen onder voorwaarden beschikbaar. De investering is door het kabinet gekoppeld aan het moderniseren van de cao. En daarmee begeeft Rutte-III zich op zeer glad ijs. ‘Modernisering’ is het eufemisme waarmee wordt bedoeld dat […]

UvA-conflict symptoom van onderwijsbreed probleem

Er moet een betere weging komen van financiƫle- en beheersvraagstukken versus onderwijsinhoudelijke vraagstukken

Dat na de bezetting en de ontruiming van het Bungehuis een bezetting van het Maagdenhuis zou volgen, mag eigenlijk niemand verbazen. Een symbolischere plek om verandering te eisen van de manier waarop het hoger onderwijs wordt georganiseerd, is er niet. Die eisen van de studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam zijn niet altijd even helder geformuleerd, maar de richting is duidelijk: studenten en personeel willen meer zeggenschap en een grotere rol in de koersbepaling van de instelling.