Tweede Kamerlid PvdA

Ed Groot studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij ging na zijn studie aan de slag als redacteur bij Het Financieele Dagblad. Van 1996 tot 2000 maakte hij een uitstapje als speechschrijver op het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid, waarna hij terugkeerde naar het FD als redacteur en columnist. In 2010 werd hij namens de PvdA lid van de Tweede Kamer.

Brievenbusfirma’s pakken we aan

Internationale belastingontwijking: Wie niet wil praten heeft de schijn tegen

Voor het eerst gaat Nederland eenzijdig maatregelen nemen tegen brievenbusfirma’s die hier niets doen behalve enorme kapitalen doorsluizen naar zonnige oorden. Zij krijgen voortaan geen ‘tax rulings’ meer en allemaal moeten ze gaan voldoen aan substance-eisen.

Rutte kletst er weer ‘fact free’ op los

Wat een klinkklare onzin. Griekenland achterna? Het was een rechtse regering die daar de cijfers vervalste.

De congrestoespraak van Rutte gehoord? Nee, dan hebt u niets gemist. Het was allemaal zo plat, zo oppervlakkig, zo goedkoop, zo premier-onwaardig dat je er eigenlijk niet op moet reageren. Maar twee jaar geleden bleek ook al dat Rutte wegkwam met ‘fact free’ paniekverhalen over tonnen extra rentelasten per Nederlandse inwoner die zouden dreigen. Daarom toch wat repliek.

Ontslagplan Kunduzcoalitie is een ramp

Een sociale en economische ramp dreigt. Dat is geen bangmakerij, het is de realiteit

Beseffen vijftigplussers wat er boven hun hoofd hangt? Als de plannen van D66, GroenLinks, CU, CDA en VVD doorgaan kunnen werkgevers straks doodeenvoudig van hun werknemers af.

Villabelasting is sociaal voorstel

Tot er sprake is van een brede hervorming van de woningmarkt, met een rechtvaardiger hypotheekrenteaftrek is de villabelasting een heel redelijk en heel sociaal voorstel

Ik heb vandaag aangekondigd de wet op de villabelasting, die door het kabinet is ingetrokken, opnieuw te zullen indienen, mede namens GroenLinks, ChristenUnie en SP. De villabelasting is bedoeld om ook de meest gefortuneerde mensen in dit land –de mensen die een huis bewonen van een miljoen of meer– een bijdrage te vragen voor het opvangen van de crisis. Dat is des te meer redelijk omdat uit de laatste cijfers van het Centraal Planbureau blijkt dat mensen met de laagste inkomens in dit land er hard op achteruitgaan in vergelijking met hoge inkomens. Dat het kabinet deze wet heeft ingetrokken is dan ook onterecht.

Villabelasting alsnog invoeren

Het wetsontwerp zal in essentie hetzelfde zijn als het voorstel dat Jan Kees de Jager indiende toen hij staatssecretaris van Financiƫn was in het vorige kabinet

De villabelasting kan alsnog worden ingevoerd. Dat is het plan van een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer. PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie zullen samen een initiatiefwetsontwerp daartoe indienen. In een tijd waarin middeninkomens en lagere inkomens wordt gevraagd in te leveren, waarin de kosten van huren en zorg stijgen, waarin de salarissen van leraren en politieagenten worden bevroren, is het niet meer dan redelijk dat de eigenaren van een villa gevraagd wordt ook een bijdrage te leveren, en wij verwachten dan ook brede steun voor dit voorstel te vinden.

Btw-verhoging op kunst voorbode van anticultuurpolitiek

De volgende dolkstoot voor de cultuursector ligt op de loer.

Na de bezuinigingen op rijkssubsidies en bezuinigingen op de gemeenten wil het kabinet het btw-tarief op podiumkunsten en beeldende kunst verhogen van 6 naar 19 procent. Een onbegrijpelijke maatregel die symbool staat voor de culturele kaalslag waar Nederland mee geconfronteerd wordt.