Filosoof bij het Wetenschappelijk Bureau van de SP

Eduard van Scheltinga is filosoof en onderzoeker bij het Wetenschappelijk Bureau van de SP.

De publieke sector is de drager van de beschaving

De verzorgingsstaat is de historische uitkomst van hoe het kapitalisme zich in de twintigste eeuw ontwikkelde

De overheid heeft zich terug­getrokken om plaats te maken voor de markt, de verzorgingsstaat is vervangen door een waarborgstaat en kapitaal is versterkt ten koste van arbeid. Het is geen onschuldige verschuiving, maar een ideologisch gemotiveerde aanval op de beschaving. De neoliberale revolutie in Nederland begon onder Lubbers en kwam pas echt tot wasdom onder […]

De overheid moet zeggenschap over zorgverzekeringen bij de financiƫle elite weghalen

Het is niet gek om een grote pot geld te laten beheren door mensen met een financiƫle achtergrond. Het is wel discutabel om hen invloed te geven over welke zorg wel en welke niet wordt vergoed

In de Atlas van de Macht (www.atlasvandemacht.nl) zijn de huidige en voormalige functies uiteengezet van de leden van raden van bestuur en commissarissen van Achmea, VGZ, CZ en Menzis, de vier grootste zorgverzekeraars. Daarvoor is onder andere hun eigen informatie op LinkedIn, de informatie die de zorgverzekeraars geven en Management Scope gebruikt. Uit het onderzoek […]

Wilders is de elite

De elite heeft van Wilders niets te vrezen. Volgend jaar is hij twintig jaar lid van de Tweede Kamer. Eerst als VVD'er, sinds 2004 namens de PVV

Je hebt bijna geen contact met je buren, want ze spreken geen Nederlands. Je blijft solliciteren, maar wordt niet uitgenodigd omdat je Mohammed heet. Je woont mooi, maar je thuis raakt ernstig beschadigd. Je ziet je vertrouwde taal en cultuur steeds verder verdwijnen. Dit is wat mensen respectievelijk in Utrecht Overvecht, Groningen, Limburg en Fryslân […]

Fundamentele spanning tussen kapitalisme en democratie

Alleen met buitenparlementaire actie kan werkelijk strijd voor democratie en tegen het oprukkende marktdenken gevoerd worden

Ronald Reagan en Margaret Thatcher kwamen in de jaren 80 niet uit de lucht vallen. Zo laat Wolfgang Streeck in Gekochte Tijd zien. Hij legt uit hoe democratie en kapitalisme altijd op gespannen voet met elkaar hebben gestaan en hoe deze spanning in de jaren ’80 leidde tot de geboorte van de neoliberale revolutie.