Algemeen directeur Hivos

Edwin Huizing is algemeen directeur van de humanistische ontwikkelingsorganisatie Hivos. Hij heeft jarenlang in Afrika gewerkt voor SNV, onder meer in Mali en Niger. In 2006 begon hij als directeur van Vluchtelingenwerk Nederland, om na vier jaar terug te keren naar Afrika, ditmaal voor de UNFPA. In 2013 maakte hij de overstap naar Hivos.

Schaamteloos campagnevoeren met de PvdA

Over PvdA-Kamerleden Van Laar en Servaes die geuitte zorgen aan Samsom misbruiken om leden te winnen voor de partij

Valt er nog iets te lachen in de politiek? Over hoe ze zich in Den Haag staande proberen te houden in sterke electorale stormen? En of! Als het niet zo treurig was. Want waarom is de manier waarop politieke partijen zieltjes proberen te winnen vaak zo tenenkrommend?