Rechercheur

Rechercheur, werkzaam bij de Politie, na ongeveer twintig jaar werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven in diverse financiële functies als controller en manager finance. Was enkele jaren bestuurslid van een bedrijfspensioenfonds en is actief binnen de Partij voor de Dieren.

Politiek ben ik actief binnen de Partij voor de Dieren,

Onbegrijpelijk dat de FNV het casino-pensioenstelsel steunt

Enkel de positieve zaken worden naar voren gebracht maar de enorme risico’s van dit nieuwe pensioenstelsel voor de werknemers worden nergens genoemd

Als vakbondslid kreeg ik op 12 juni een formulier met daarop de code die ik kan gebruiken om te stemmen over een nieuw pensioensysteem. Daarbij was een folder gevoegd met daarin de, volgens de FNV, belangrijkste afspraken. Na het lezen van deze folder moet ik echter tot de conclusie komen dat mijn vakbond niet het […]