Emeritus hoogleraar milieukunde

Egbert Tellegen is socioloog, emeritus hoogleraar milieukunde en auteur van het boek 'Afscheid van het kapitalisme. Over de aarde en onze economische orde' dat in 2014 bij Amsterdam University Press verscheen. Hij is nu als vrijwilliger werkzaam bij de Vereniging Milieudefensie.

‘De economie’ is een gevaarlijk geloof geworden

We moeten toe naar een economie die dienstbaar is aan een wijze van produceren en dienst verlenen die in overeenstemming is met lokale en mondiale sociale en ecologische doelstellingen

Economie is zowel de aanduiding van een wetenschap als van dat deel van de sociale werkelijkheid, waarin transacties tussen mensen voornamelijk in geld worden uitgedrukt. Economen onderzoeken die werkelijkheid. Ze beperken zich daarbij echter niet tot het weergeven van de economische werkelijkheid.