Bestuurder FNV

Erica Hemmes (59) is vakbondsbestuurder bij de FNV voor uitkeringsgerechtigden. Haar specialisatie is arbeidsongeschiktheid. Ze zet zich in voor een rechtvaardig inkomen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Wajongers worden de vergeten groep van deze crisis

Je verdient straks als Wajonger je leven lang nooit meer dan een bijstandsuitkering. Is dat het perspectief dat wij Wajongers gunnen?

Op 19 mei spreekt de Eerste Kamer over het harmoniseren van de Wajong, de wet die de uitkeringen regelt voor jonge mensen met een arbeidsbeperking. Dit voorstel is door de Tweede Kamer nipt aangenomen. De huidige drie Wajongregelingen, die nu naast elkaar bestaan, worden er één. Deze aanpassing heeft goede kanten. Als je wilt studeren, […]