Journalist

Erwin Lamme heeft HBO-communicatiesystemen gestudeerd. Daarna heeft hij diverse banen gehad, onder andere als redacteur bij Veronica Magazine. Tegenwoordig werkt hij voor de Gooi- en Eemlander.

Waarom links uit de mode is geraakt

'Progressieven, zoals sociaaldemocraten en pro-Europeanen, worden geplet door allerlei stromingen die een tikkie terug in de tijd willen.'

Tot de eeuwwisseling waren de progressieven in het westen altijd leidend in het debat. Dit betekende niet dat ze beschikten over een parlementaire meerderheid. Links domineerde het publieke debat door gezond verstand op het gebied van homoseksualiteit, politieke vluchtelingen, collectieve voorzieningen, bescherming van het milieu, en een optimale individuele vrijheid voor iedereen, waaronder het recht […]

Deporteer alle Nederlanders!

Over de dramatische Nederlandse cultuur: 'Misschien dat ze ons in Amerika willen hebben'

In de organisatiekunde luidt een bekend gezegde: als je de cultuur van een organisatie wilt veranderen, dan kun je het beste al je medewerkers ontslaan. Hiermee wordt bedoeld dat niets zo moeilijk is als het verbeteren van de cultuur in de organisatie omdat mensen moeilijk van hun gewoontes zijn af te brengen. Dit geldt zeker ook voor de Nederlandse cultuur die met de dag zwakzinniger wordt. Daarom wordt het tijd om alle Nederlanders te deporteren.

Stop met klagen over de PvdA

De PvdA moet haar naam weer eer aandoen … de partij is helemaal niet zo rechts 

Zoals bekend rommelt het al een tijdje binnen de PvdA. Tijdens de kerst was het kabinet bijna gevallen omdat een aantal PvdA-senatoren, tegen de lijn van de partij in, de zorgplannen van minister Schippers afwees. Sindsdien lijkt het niet meer rustig binnen de PvdA, met als dieptepunt het afwijzen van partijleider Samsom door prominent Felix Rottenberg. Dit uiteraard allemaal in de context van de aanhoudende lage populariteit van de PvdA. Aangezien zo’n beetje iedereen het tegenwoordig gemunt heeft op de PvdA, dient de vraag zich aan of de PvdA überhaupt nog wel de weg omhoog kan vinden.

Nieuwe ideeën voor de sociaaldemocratie: een pleidooi voor sociaal friedmanisme

Het eeuwige twistpunt: ‘Wat is het beste economische verdienmodel?’

Zoals bekend is er onder economen en politici een groot verschil van inzicht over wat nou het beste economische verdienmodel is. Liberalen kiezen voor een lage collectieve lastendruk omdat ze de economie optimale ruimte willen geven. Dit is goed voor bedrijven en de private werkgelegenheid, maar betekent tegelijk dat de overheid het met minder geld en voorzieningen moet stellen. Sociaaldemocraten kiezen doorgaans voor het tegenovergestelde: optimale overheidsvoorzieningen, maar een hoge lastendruk voor de economie.

De EU moet terug naar de tekentafel

De eurocrisis en de bankencrisis hebben op pijnlijke wijze de zwakte van de Europese Unie blootgelegd

Na 7 jaar kletsen is een betrekkelijk overzichtelijk probleem als de Griekse crisis nog steeds niet opgelost. Griekenland beslaat slechts 2 procent van de Europese economie en hun schulden zijn in Europees perspectief gering. Toch blijft de eurocrisis maar voortetteren. De vraag dient zich aan of het onderhand niet tijd wordt om de EU radicaal te hervormen

Hé, er is geen bal op de tv

Wie de dagelijkse programmering bekijkt van de publieke omroep op radio en tv, die krijgt de indruk dat de publieke omroep het maken van goede journalistiek ziet als bijzaak 

Er is niet alleen een chronisch gebrek aan interesse voor de belangrijke onderwerpen zoals Europese politiek en de gigantische milieuvervuiling in de wereld, maar minstens net zo erg is dat de onderwerpen die wel aan bod komen worden afgeraffeld. De Griekse crisis krijgt een paar minuten in het Journaal en Nieuwsuur, terwijl je er uren mee kunt vullen

Hoe slaan we een brug tussen Engeland en het vaste land?

Vooralsnog is de Europese Unie nog altijd vloeibaar en zeker geen vaste rots in de branding. Dat komt door twee zaken

Ten eerste blijft de eurocrisis zich maar voortslepen omdat voor probleemlanden geen geschikte oplossing wordt gevonden. Ten tweede is er de permanente twijfel over de toekomst van de EU. Er is een kleine elite van Europeanen die zich dapper een weg door het euroscepticisme probeert te vinden, maar tot een gedeelde blauwdruk voor de EU heeft dit nog niet geleid

Ook de islam hoort bij Europa

Het hart van de Europese Unie is het feit dat zij een waardengemeenschap is

Van de 500 miljoen EU-inwoners zijn ongeveer 20 miljoen mensen moslim. Dat betekent dat de islam definitief een serieus onderdeel uitmaakt van het multiculturele Europa met zijn vele talen en culturen. Moslims hebben uiteraard net zoveel rechten als anderen en dat betekent dat men rekening moet houden met het islamitisch geloof, zoals het ritueel slachten, het bouwen van moskeeën en het dragen van een hoofddoek. Anderzijds zullen moslims ook moeten accepteren dat er af en toe gespot wordt met de profeet Mohammed of Allah. Ook dat is onderdeel van de vrijheid die we zo koesteren in Europa.

De Europese Unie zal zich opnieuw moeten uitvinden

Alleen met een nieuw verhaal is het vertrouwen van het electoraat te (her)winnen

In het radioprogramma Bureau Buitenland betoogde EU-deskundige Mathieu Segers donderdag dat de Europese Unie een nieuw verhaal nodig heeft omdat het vertrouwen van veel kiezers in de EU erg laag is. Weliswaar stemde 70% van het opgekomen Europese electoraat op de pro-Europese middenpartijen tijdens de laatste Europese parlementsverkiezingen, maar dat kwam vooral omdat veel Europeanen niet zijn gaan stemmen. Segers heeft dus waarschijnlijk gelijk dat er een vertrouwenscrisis is tussen de meerderheid van het electoraat en de EU. De grote vraag is daarom hoe dat vertrouwen hersteld kan worden.

Europa moet meer gaan lijken op Amerika

Om Europa weer stabiel te krijgen, zal het qua structuur moeten gaan lijken op Amerika

De grote vraag momenteel is niet zozeer hoe Europa economisch verder kan groeien. Europa is immers reeds een schatrijk continent en voor de werklozen is er een vangnet. Veel interessanter is de vraag hoe Europa zich kan wapenen tegen de grillen van de markt zodat het beschikt over een stabiele euro en een stabiele bankensector. Het antwoord is tegelijk simpel en complex: Europa zal qua structuur meer moeten gaan lijken op Amerika.

Meer zien