Mens, denker. Wars van etiketten. Heb gekozen voor beschaving. Overtuigd Europeaan.