Masterstudent Communicatie aan de UvA

Eva Koffeman is masterstudent Communicatie aan de UvA en finalist om de eerste VN jongerenvertegenwoordiger Biodiversiteit & Voedsel te worden.

Ik wil m’n toekomst terug!

De huidige coronacrisis die de wereld in een verlammende greep heeft, is nog maar beperkt te noemen vergeleken met de gevolgen van de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis.

Het komt niet vaak voor dat een minister-president oproept tot revolutie, verandering van onderaf, maar midden in de coronacrisis was het in ons land toch het geval. Geen oproep om het Catshuis of het Binnenhof te bestormen, de minister-president dacht meer aan “ga het schoolhoofd in de weg zitten, of verander iets in je buurthuis […]