SP Tweede Kamerlid

Ewout Irrgang werd geboren in Utrecht op 20 juli 1976. Na het behalen van zijn vwo-diploma (Breukelen, 1994) ging hij politicologie studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Een jaar later startte hij gelijktijdig een tweede studie, economie, aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens was Irrgang in 1996 een jaar lang werkzaam als secretaris van de studentenvakbond SRVU aan de Vrije Universiteit, waarna hij beide studies voortzette aan de UvA. In 1999 rondde hij zijn studie Politicologie af en een jaar later behaalde hij zijn tweede universitaire titel als econoom. Sinds 1997 is Ewout Irrgang lid van de SP, waarvoor hij in Amsterdam ook bestuursfuncties bekleedde. Van 1998 tot 2005 werkte hij als beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie waar hij zich bezighield met de portefeuille Financiën. Van 1999 tot 2005 was Ewout Irrgang lid van het partijbestuur van de SP. In 1998 richtte Irrgang het Nieuw Republikeins Genootschap op, dat onder zijn leiding (tot 2001 was hij voorzitter) uitgroeide tot een spraakmakende organisatie op het gebied van de monarchie en – vooral – de bestrijding daarvan. Vanaf mei 2005 werkte Irrgang voor de afdeling monetair en economisch beleid van De Nederlandsche Bank. In oktober 2005 werd Ewout Irrgang beëdigd tot Tweede Kamerlid voor de SP.

Ik stel mij niet herkiesbaar

Het was mij een eer om u in ons parlement namens de SP te mogen vertegenwoordigen

Beste mensen,

Overheid moet greep houden op ING en ABN Amro

Als de Nederlandse staat zich uit ABN Amro en ING terugtrekt, worden deze banken eenvoudige prooien voor het buitenland

Sinds het najaar van 2008 is de Nederlandse belastingbetaler mede-eigenaar geworden van een groot deel van de Nederlandse financiële sector. De Nederlandse delen van ABN Amro en Fortis werden genationaliseerd. ING, Aegon en SNS kregen van de overheid een kapitaalinjectie.

Korten op ontwikkelings- samenwerking kost levens

Volgens de Wereldbank zullen tussen 2009 en 2015 1,2 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar komen te overlijden als indirect gevolg van deze crisis.

Vol trots meldde Geert Wilders bij de presentatie van het regeer- en gedoogakkoord dat er bijna een miljard euro bezuinigd wordt op ontwikkelingssamenwerking. Eigenlijk deed hij zichzelf hier nog mee te kort want feitelijk kan het bedrag nog een stuk hoger komen te liggen. Want als het deze regering lukt om ook internationale missies als ontwikkelingssamenwerking te verkopen, dan zal de bezuiniging nog enkele honderden miljoenen meer bedragen.

Bezuinigen op hulp heeft consequenties

Als rechts gaat regeren wordt er hard gesneden in de ontwikkelingssamenwerking.

Het lijkt een makkelijke ingreep. Maar gratis bezuinigen bestaat niet. Echte mensen elders worden het slachtoffer van bezuinigingen hier. De armen van de wereld hebben hier geen stemrecht. Daarom moeten mensen hier dat recht gebruiken om mensen elders te beschermen tegen het leeghalen van het ontwikkelingsbudget.