Arbeidssocioloog

Fabian Dekker is arbeidssocioloog en studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier promoveerde hij op onderzoek naar de gevolgen van flexibilisering van de arbeidsmarkt voor sociale zekerheid (2011). Als onderzoeker was hij onder andere werkzaam aan de Erasmus Universiteit, Universiteit Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, Regioplan Beleidsonderzoek en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over de arbeidsmarkt en is op dit moment onderzoekscoördinator bij Startfoundation.

Publicaties

  • Het Midden Weg (redactie)

    technologische ontwikkeling, globalisering, bedrijfsbeleid en kansen op de arbeidsmarkt

    2017


Het is de hoogste tijd voor lastenverlichting voor de middenklasse

'Het is nu meer dan ooit tijd om belastingen te verlagen'

De middenklasse kraakt en piept. Wie? Want het is vaak niet direct duidelijk waar we het dan over hebben. Nou, grofweg over zo’n 40 procent van de Nederlandse bevolking. Mensen met een middelbaar onderwijsdiploma, die zich vaak bevinden rond het midden van de inkomensverdeling. En die middengroep staat onder druk. De OECD scheef er dit […]

Millennials zijn ‘screwed’: kom in actie!

Jonge mensen zijn financieel de klos, doen het slechter op de woningmarkt, werken steeds vaker in onzekere banen en zien hun inkomsten dalen

Half juli staat een bijeenkomst gepland in het Amsterdamse debatcentrum Pakhuis de Zwijger. Helemaal in het teken van de positie van millennials, zeg maar iedereen die grofweg is geboren tussen 1985 en 2000. Ik twijfelde eerst om aan deze avond een bijdrage te leveren, want de Nederlandse economie staat er goed voor en de kansen […]