Hoofdredacteur Eutopia Magazine

Farhad Golyardi (1962) werd geboren in Teheran, Iran, en leeft sinds 1980 in Nederland. Hij studeerde sociologie aan de Universtiteit van Amsterdam. Hij is mede-oprichter van Eutopia, institituut voor politiek, cultuur en kunst, en hoofredacteur van het Eutopia Magazine. Hij is tevens mede-oprichter van de linkse denktank Waterland. Belangrijke thema's: identiteit en ethniciteit in de moderne samenleving, transnationaal burgerschap, de stad als metropool, de Nieuwe Wereldorde en migratievraagstukken in moderne westerse samenlevingen.

Geen berichten (meer) gevonden