Liefhebber van Goethes Faust. Geïnteresseerd in uiteenlopende mens- en wereldbeelden, dus ook in politiek, economie, wetenschap enzovoort.