Socioloog

Felix Kievit is socioloog, hij studeerde in Amsterdam, Utrecht en Manchester. Hierna was hij vicevoorzitter van de Nationale Jeugdraad, alvorens het VNG-traineeship te volgen. Onder deze noemer werkte hij voor verschillende overheden voornamelijk in het sociale domein (oa. VWS en Gemeente Amsterdam). Op dit moment werkt hij aan politieke projecten in Hamburg. Hij houdt zich bezig met thema's als (anti)fascisme, duurzaamheid en seksisme.

Hoe valt de CDA-koers nog te rijmen met christelijke waarden?

Het CDA is een schip geworden dat te makkelijk meedeint op xenofobe, racistische en seksistische stromingen om het hoofd boven water te houden

Lieve Oma, lieve Opa (en alle andere CDA-leden), Ik ken u als warme en verwelkomende mensen. Voor u bestaat er geen groter goed dan uw naasten en uw gemeenschap. Iedereen is welkom in uw huis, waar geen oordeel plaatsvindt. Vandaar dat ik weet dat de landelijke samenwerking met de PVV (2010) u deed twijfelen aan […]

De verzorgingsstaat: heimwee of nieuwe lichtpuntjes?

Is heimwee naar vroeger de oplossing voor problemen van nu? Wij denken van niet, omdat we juist zien dat er prachtige nieuwe oplossingen ontstaan onder druk van de crises

Door: Felix Kievit en Levi van Dam In de Den Uyl-lezing van 18 december maakt Jesse Frederik zich woedend over de fatale remedies van de verzorgingsstaat. Op basis van zijn journalistieke onderzoek schetst hij een gitzwart beeld van een bureaucratisch monster van Frankenstein dat iedereen vermorzelt die met de overheid te maken krijgt. Zijn betoog […]