lid van de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren

Femke Merel Arissen (1983) was sinds 2015 Statenlid in de provincie Utrecht. Verder was zij fractiemedewerker voor de PvdD in zowel de Eerste Kamer, als de gemeenteraadsfracties van Utrecht en Den Haag.
Femke Merel studeerde filosofie en rechten en specialiseerde zich in Staats- en Bestuursrecht. Sinds 2017 is zij Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren.

Discriminatie komt voort uit ‘Ons Soort Mensen’ denken

"We hebben gewoon iets tegen mensen die een andere huidskleur, een andere geaardheid, een ander geloof, een ander IQ, andere eetgewoonten, een ander paspoort of een andere politieke voorkeur hebben."

Discriminatie is een veelkoppig monster. Het gaat veel verder dan afschuwelijke incidenten waarbij iemands geaardheid aanleiding is om met een betonschaar z’n tanden te verwijderen, het is een diepgeworteld disrespect voor de leefstijl, de aard, de verschijningsvorm, de gewoonten of de levensbeschouwing van anderen. Vaak wordt het geplaatst in overzichtelijke frames, die het makkelijk maken […]