Campagneleider oceanen Greenpeace NL

Femke Nagel is campagneleider oceanen bij Greenpeace Nederland.
Ze heeft beleid- en organisatiewetenschappen gestudeerd en is na een korte periode in het bedrijfsleven begonnen bij Greenpeace International. Sinds 2006 zet zij zich bij Greenpeace Nederland in voor de bescherming van de oceanen, onder andere door het tegengaan van overbevissing, illegale visserij en het realiseren van zeereservaten.

Stop subsidies aan reuzentrawlers die Afrika leegvissen

"Wij leveren goedkope vis aan arme mensen", is het argument waarmee wordt goedgepraat dat lokale vissers hun vangst wordt ontnomen en Europese bedrijven de markt in Afrika domineren 

Terwijl Europa’s allergrootste vissersschepen dagelijks duizenden kilo’s vis uit de kustwateren van West-Afrika wegzuigen, vergadert staatssecretaris Henk Bleker deze week met de Europese visserijministers over het lot van de Europese visserij. Ter discussie staat het beheer van de vloot. De meer dan 84.000 vissersschepen kunnen tot op de dag van vandaag twee tot drie keer meer vis uit zee halen dan volgens wetenschappers verantwoord is. Het gevolg: massale overbevissing. Afgelopen november stelde Bleker nog in de Tweede Kamer: “Binnen het Europese visserijbeleid moeten wij wel aandacht vragen voor het feit dat de capaciteit in harmonie moet worden gebracht met de vangstmogelijkheden.” Maar maakt hij dat ook waar als het erop aankomt deze week op de Visserijraad in Luxemburg?