Flexibel is:houding en opvattingen vrijwillig aanpassen aan veranderende omstandigheden in je leef- en werkomgeving. Maar flexibel heeft zijn grenzen!