Initiatiefnemer [campus]OrléoN

Floor Basten (1970) groeide op in Venlo en verhuisde in 1988 naar Nijmegen. Daar studeerde zij in 1994 af in Franse Taal- en Letterkunde en in Sociale Wetenschappen. In 1996 startte ze als buitenpromovendus met een promotieonderzoek dat zij in 2000 met succes verdedigde. Daarna deed ze als postdoc in het kader van een internationaal EU gefinancierd project onderzoek naar actief burgerschap. In 2003 richtte Floor haar onderzoeksbureau OrléoN op (organisaties leren onderzoeken). Van 2006 tot 2008 was Floor programmaleider "Beelden in vele culturen" bij het Huis voor de Democratie. In 2008 nam ze het initiatief tot de oprichting van [campus]OrléoN, een netwerk dat staat voor onderzoek in de samenleving. Inmiddels heb zich zo'n 550 mensen bij dit netwerk aangesloten. Terugkerende thema’s in Floors werk zijn kennisdemocratie en open samenleving.

‘Benidorm Bastards’ willen wetenschap redden

Oude witte mannen onderzoeken wat er anders moet en vragen dat alleen aan elkaar

Begin november bezocht ik het Science in Transition (SiT) event. U hebt van dat evenement wellicht via de media iets meegekregen want er was behoorlijk wat aandacht van de pers. De vier initiatiefnemers zijn verontrust dat de wetenschap steeds meer over kwantiteit in plaats van over kwaliteit gaat.

Ontboezemingen van wetenschappers

“we did experiment 2 because we didn’t know what the fuck to make of experiment 1 #overlyhonestmethods”

Met deze tweet van 7 januari ontketende dr_leigh een trending toppic in de wetenschappelijke wereld. Duizenden wetenschappers biechten sindsdien hun kleine foutjes aan Twitter op.

Sintgedicht voor de slodderwetenschapper

Ik overweeg om binnenkort met een boek te komen over mijn faux pas, want mijn verhaal is groter dan een sound bite kan bevatten.

Beste Sint, U hebt wat af te rijmen deze dagen voor pakjesavond en zult het wel razend druk hebben. Ik help u daarom graag op weg met de gedichten voor onderzoekers door u te wijzen op het prachtige rijmwoord waar de commissie Levelt deze week mee kwam: slodderwetenschap.

Pas op voor de makkelijke ‘waarheid’

Sommige verhalen zijn te mooi om waar te zijn. Pas op als verhaal een mooie begin-midden-eind vorm heeft met een onontkoombare plot, wees dan op je hoede

Begin augustus pleegde Scott Bradley zelfmoord. Hoewel hij zeven jaar ouder was dan de werkelijke dader, stond voor de inwoners van het plaatsje Garlieston vast dat hij een van beide moordenaars was van peuter Jamie Bulger.

Als onderzoeker heb je in deze tijd een belangrijke rol

Voorbeelden zijn er legio: de bankencrisis, de asbestwijk, de luieraffaire, de rellen in Londen nu een jaar geleden

Onderzoeken is leuk. Ik heb zelfs wel eens workshops gegeven met deze titel. Om de een of andere reden heb ik vaak het gevoel dat “onderzoek” nog verkocht moet worden, dat het nog enige wervingskracht behoeft. Dat komt doordat ik zelf nogal eens vooroordelen tegenkom. “Oh, dus je werkt op een universiteit?” (Nee.) “Nou, dan zul je wel steeds in de boeken zitten!” (Niet altijd.) “Maar je ziet er heel anders uit!!” (Ehm… Dank je?) En soms: “Wat onderzoek je dan?” (De samenleving.) “Is dat niet moeilijk zo met die vragenlijsten?” (Dat doe ik zo min mogelijk.) “Hoe doe je het dan?” (Nou, zoals je zelf nu doet: interesse tonen en doorvragen).

Plaats wetenschap midden in de samenleving

Universiteiten hebben bijna een monopolie op wetenschap, terwijl ze lang niet alle denkkracht van onze samenleving in huis hebben

De drempel naar ons wetenschappelijk onderwijs is laag. Nog nooit hebben zo veel mensen hun entree gemaakt op de universiteit en velen ook verlaten de universiteit met een titel op zak. Een klein, maar groeiend aantal gaat als promovendus verder met onderzoek. Van hen hoopt 95% op de universiteit een baan te vinden, terwijl er is slechts plek is voor 20%.