Directeur Context, international cooperation

Fons van der Velden is als sociaal ondernemer verbonden aan Context, international cooperation, een organisatie de ondersteuning verleent aan ontwikkelingsorganisaties en sociaal ondernemers in West-Europe, Afrika en Zuid-Azië. Voorheen was hij werkzaam aan het Centre for International Development Issues Nijmegen van de Radboud Universiteit Nijmegen en de ontwikkelingsorganisatie ICCO. Naast consultant en onderzoeker is hij publicist en activist.

Hotel Triodos

Veel certificaathouders kijken met spanning uit naar de door de directie van de Triodos Bank aangekondigde oplossingen, die voor deze maand zijn aangekondigd

‘This could be Heaven or this could be Hell’. Het zijn journalisten van het Financieel Dagblad (27 september 2021), die de positie van certificaathouders van de Triodos Bank, als eersten vergeleken met de ervaringen van bezoekers aan Hotel California in het lied van de Eagles. In het begin is er een warm welkom en lijkt […]

Particuliere ontwikkelingssamenwerking op een kruispunt

Kanttekeningen bij het programma ter versterking van het maatschappelijk middenveld in lage en midden-inkomenslanden.

Tijdens het Algemeen Overleg van de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer werd afgelopen donderdag duidelijk dat de (aanwezige) regerings- en oppositiepartijen voor de komende vijf jaar eensgezind instemmen met een begroting van € 1,4 miljard voor het programma ter versterking van het maatschappelijk middenveld in lage en midden-inkomenslanden. Uitgangspunt daarbij […]