Gepensioneerde

Frank Klok is sinds zijn pensionering nauw betrokken bij de ouderenproblematiek. Hij adviseerde, onder meer als lid van de Ouderenraad De Bilt, College en Raad over implementatie van de Wmo. Daarnaast is hij - helaas - praktijkdeskundig waar het de impact van pensioenkortingen op het besteedbaar inkomen van ouderen betreft.

Pensionado’s en garde!

Waarom moeten de gepensioneerden van nu boeten voor de eerdere foute inschatting van overheid en werkgevers?

Mag het, in aanloop naar deze verkiezingen, toch ook nog even over die pensioenen gaan? Want weliswaar doet iedereen alsof dat inmiddels een gepasseerd station is, maar ik denk dat veel gepensioneerden het daar volstrekt mee oneens zullen zijn.