geboren in Zeeuws-Vlaanderen
hbs-A
nederlands aan de UvA
werkzaam in de Studentenondersteuning
getrouwd, twee volwassen kinderen