geboren in Zeeuws-Vlaanderen
hbs-A
nederlands aan de UvA
werkzaam geweest in de Studentenondersteuning en als onderwijsdirecteur aan de UvA

getrouwd, twee volwassen kinderen