Minister van Buitenlandse Zaken

Frans Timmermans (Maastricht, 1961) is PvdA-politicus en minister van Buitenlandse Zaken. Hij was staatssecretaris van Europese Zaken in het kabinet Balkenende IV.
Timmermans studeerde Franse letterkunde in Nijmegen en Europees recht en Franse letterkunde in het Franse Nancy. Na zijn studies werkte hij ondermeer bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en was hij adviseur van Max van der Stoel, de Hoge Commissaris voor de nationale minderheden van de OVSE.

PvdA blijft investeren in voedselzekerheid

Keren politieke partijen onder druk van populisme de armen de rug toe en laten we mensen doodgaan van de honger of stellen we alles in het werk om wezenlijke mondiale problemen zoals honger aan te pakken?

Hoewel het recht op voldoende voedsel internationaal erkend is, heeft toch 1 op de 6 mensen dagelijks honger en is 1 op de 5 kinderen jonger dan 5 jaar ongezond mager. De Partij van de Arbeid vindt het een morele plicht van de politiek ervoor te zorgen dat er voldoende voedsel beschikbaar is, ook voor arme mensen.

Kabinet moet aanpassen amnestiewet Suriname veroordelen

Gemeenschappen die door het lot met elkaar onlosmakelijk verbonden zijn, kijken niet weg als zij iets zien gebeuren dat het daglicht niet verdraagt

De Amerikaanse, Britse en Canadese ambassadeurs hebben in Paramaribo heel helder tegen de autoriteiten gezegd dat het aannemen van de gewijzigde amnestiewet gevolgen zal hebben voor de relaties met Suriname. Nederland heeft dat niet gedaan. Ik vind dat onbegrijpelijk en ook laf.

Ga niet mee met pathologische rancune

In zijn onbedwingbare neiging Wilders over de bol te aaien, maakt Rosenthal meer kapot dan mij lief is

‘Het patroon is inmiddels even helder als hilarisch. De PVV eist op schrille toon het recht op naar hartelust te treiteren en te beledigen en tegelijkertijd eist zij op even schrille toon dat anderen, die kritiek op de PVV uiten, de mond wordt gesnoerd. In beide gevallen eist zij actie van het kabinet. Als een minister verstandig is, reageert zij of hij met schouderophalen of beantwoordt hij of zij de onvermijdelijke Kamervragen met humor, zoals minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) deed toen Martin Bosma maatregelen eiste tegen aandeelhouder Derk Sauer van NRC Handelsblad vanwege diens sympathie voor de SP. De tekstschrijvers van de minister maakten een even elegant als geestig kluitje-in-het-riet-briefje en Bosma droop af.

Historische dag Libiƫ

De EU moet nu snel en duidelijk haar steun aanbieden bij de opbouw van de Libische rechtsstaat en bij het herstellen en versterken van de Libische economie

‘Dit is pas het einde van het begin’, zei VN Secretaris-Generaal Ban-Ki-Moon over de situatie in Libië na de dood van kolonel Gadhafi. Zo is het maar net. Want gisteren beleefden Libië en de Arabische wereld een historische dag. Een dag waarop een definitief einde kwam aan de wurggreep waarmee Gadhafi meer dan veertig jaar lang zijn land en zijn volk in bedwang hield. Geen familie of er is wel minstens een slachtoffer te vinden van Gadhafi’s terreur. Zeseneenhalf miljoen mensen leefden in terreur, terwijl hij en zijn entourage baadden in luxe.

Rosenthal blokkeert oplossing Midden Oosten

De minister wekt sterk de indruk dat een constructieve houding tegenover de Palestijnen voor hem geen optie is

De PvdA is teleurgesteld dat het kabinet een gezamenlijk EU-standpunt voor het Midden-Oosten blokkeert. De minister wekt sterk de indruk dat een constructieve houding tegenover de Palestijnen voor hem geen optie is. Die constructieve houding tegenover zowel Israël als de Palestijnen is nu net nodig om dichter bij een oplossing voor het conflict te komen.

‘De tegenstander deugt niet’

Van succesvol horecaondernemer Steve Stevaert heb ik geleerd dat je niemand je kroeg in krijgt door de kroeg van de buurman af te kraken

Dat ik nu Haagse column-estafette in het NRC Handelsblad schrijf over Bosma en zijn PVV, zal de PvdA niet helpen. Toch doe ik het, want er wordt te weinig kritisch gekeken naar hoe men bij de PVV denkt. De eerste column, zoals verschenen in NRC Handelsblad op 8 september:

Nederland, Europa, de gedoger gedoogt/d

Rutte zou in mijn ogen aan statuur winnen als hij ten opzichte van de gedoger de zelfde vrijheid zou nemen als omgekeerd het geval is

Premier Rutte wil “Nederland teruggeven aan de Nederlanders”. Kennelijk is Nederland nu in handen van iemand anders, die het land van de Nederlanders heeft ‘afgepakt’. Wie de sociale media een beetje volgt, weet dat de schuldigen doorgaans makkelijk worden gevonden: de spreekwoordelijke ‘linkse kerk’, de ‘elite’ of ‘anonieme Brusselse bureaucraten’.

Tancredi

Het sociaal contract van onze samenleving moet drastisch herschreven worden

Het is maar een kleine stap van de vaststelling dat een bos uit bomen bestaat, naar de verzuchting dat men door de bomen het bos niet meer ziet. En zich daarom liever concentreert op de zwam op de bast van één boom dan op de toestand van het hele bos. Zo houden we de wereld overzichtelijk en worden we niet teveel uit onze comfort zone getrokken.

In memoriam: Max van der Stoel

Er is geen Nederlander die sinds de Tweede Wereldoorlog een grotere rol heeft gespeeld in de internationale diplomatie dan Max van der Stoel

‘Aan het volle leven van Max van der Stoel is op paaszaterdag een einde gekomen. Na een kort ziekbed is hij gestorven, in het Bronovoziekenhuis te Den Haag, de stad waar hij een groot deel van zijn leven heeft gewoond.

EU moet alles inzetten om bewind-Khadaffi te stoppen

Geen export van olie en gas naar Europa is erger voor Libiƫ dan voor de EU.

De Libische dictator Khadaffi dreigt zijn eigen bevolking met een bloedbad als de protesten tegen zijn bewind aanhouden. Dat het geen loos dreigement is, hebben we de afgelopen week kunnen zien: vele honderden Libiërs moesten hun gerechtvaardigde eisen voor meer vrijheid met de dood bekopen, een ongekend aantal mensen liep verwondingen op. Het regime gedraagt zich op een barbaarse wijze.

Meer zien