GepensioneerdictrelatiebeheerGeborenVlaardingerinbijnaallewindstrekenvanNLgewoondBuitenEuropaalleenUSAenAntillenbezochtGeenbehoefteaanculturenuitAfrikaAzMiddenOosten