Lectoren ‘Duurzame bestuiving van gewassen’ en ‘Bijengezondheid’ Hogeschool Inholland & Van Hall Larenstein

Frens Pries
Dr. Frens Pries is sinds 1 januari 2019 lector Duurzame bestuiving van gewassen. Samen met imkers, de overheid en natuurorganisaties probeert hij bijensterfte tegen te gaan. Dit is belangrijk, omdat de bestuiving door bijen essentieel is voor onze voedselproductie en het ecosysteem. Zijn onderzoek naar bijengezondheid draagt bij aan het programma Feeding Megacities. Zijn onderzoekslijn is ontstaan door onderzoeksvragen vanuit de imkerij. Pries werkt nauw samen met Hogeschool Van Hall Larenstein waar hij lector Bijengezondheid is.

Arjen Strijkstra
Arjen Strijkstra is gepromoveerd Bioloog en heeft lang gewerkt aan gedragsbiologie van allerlei soorten dieren, waaronder ook mensen. Arjen is naast associate lector ook docent Wildlife Management bij de opleiding Diermanagement van hogeschool Van Hall Larenstein. Samen met studenten doet hij daarin onderzoek naar wilde bijen en honingbijen, en ook hun relatie met de mens. Voor Arjen is ‘bijen’ een breed interesseveld, variërend van de bijenhouderspraktijk en awareness van mensen, maar vooral het insectenvriendelijker maken van stedelijk en agrarisch landschap.

Covid-19 bewijst belang biodiversiteit

De coronapandemie maakt duidelijk hoezeer ook de mens een overheersende monocultuur is.

Er is opvallend weinig aandacht voor een cruciaal aspect van Covid-19: deze pandemie is een natuurlijke reactie op de overvloedige aanwezigheid van de soort ‘mens’. Covid-19 laat zien dat ook de mens nog onderworpen is aan de ijzeren wetten van de natuur: veel voorkomende soorten worden bijgestuurd. Hetzelfde mechanisme zien we aan het werk bij […]