Frits heeft 40 jaar lang humanitaire hulp in Afrika en het Midden Oosten verleend. Door toenemende gevaren en bedreiging is hij weer naar Nederland teruggekeerd in 2011. Als priester in ruste, genietende van de vrijheden die Nederland nog steeds geeft.