Journalist

Froukje Santing is journalist. Columns van haar hand verschijnen regelmatig op de website nieuwwij.nl

De hedendaagse drang tot in- en uitsluiting

'Een van de privileges van mensen die privileges hebben is dat ze die privileges als vanzelfsprekend ervaren.'

Deze zomer werd het dilemma van de kwetsende en uitsluitende benamingen allochtoon, Marokkaan of Turk weer actueel. De directe aanleiding vormde de bijdrage van de ombudsvrouw van de Volkskrant, Annieke Kranenberg, over de relatie van deze termen met het wij-zij-denken. Ze bepleitte de consequente doorvoering in haar dagblad van de streepjes-Nederlander, analoog aan het Amerikaanse koppeltekenmodel: Turkse-Nederlanders, Marokkaanse-Nederlanders. Primair gaat het hier immers om Nederlanders met een niet-Nederlandse achtergrond.