Mede-oprichter en directeur van gate48

Galit Saporta is medeoprichter en directeur van gate48, platform voor kritische Israëli's in Nederland. Zij is geboren in Jeruzalem en woont sinds
2004 in Amsterdam. In Israël was zij actief binnen de feministische beweging, met name bij de hulp aan vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting en vrouwen die het slachtoffer zijn van mensenhandel en gedwongen prostitutie.

Bevrijding of bezetting

Juist door de geschiedenis en het plichtsbesef jegens de mensenrechten en het internationale recht, zou Nederland zich bij het thema Israël-Palestina moeten baseren op gerechtigheid

Op 24 mei vierden de meeste Israëli’s vijftig jaar hereniging van Jeruzalem; op 5 juni wordt internationaal vijftig jaar Israëlische bezetting herdacht. Het verschil in datum komt door verschillende kalenders, maar uiteindelijk gaat het om dezelfde gebeurtenis: de oorlog van 1967, met alle gevolgen van dien. Vijftig jaar bevrijding of vijftig jaar bezetting – het […]

De Israëlische geheime dienst doet een half boekje open

Het verhaal in de documentaire The Gatekeepers zit vol met gaten en halve waarheden

De Israëlische documentaire The Gatekeepers, over zes voormalige hoofden van de Israëlische Algemene Veiligheidsdienst (Sjien Beet) die genomineerd was voor de Oscars trekt veel aandacht. Kranten en tijdschriften binnen en buiten Israël, ook in Nederland, schrijven vol bewondering over deze film.